نظریه تراوش

در تراوش قهوه، ترکیبات حل‌شدنی از پودر قهوه جدا می‌شوند و وارد آب می‌شوند تا قهوه ساخته شود. ترکیبات حل‌نشدنی در صافی قهوه باقی می‌مانند. نگاره از ویکی‌پدیا

ویکی‌پدیا: علت نامگذاری نظریه تراوش و سرآغاز آن این سؤال است، فرض کنید مایعی در بالای جسمی منفذدار ریخته شده‌است، آیا می‌تواند با گذر از منافذ این جسم خود را به سطح پایینی آن برساند؟ این سؤال که در دنیای واقعی و فیزیک مطرح می‌شود در ریاضیات به صورت شبکهٔ سه بعدی از n*n*n راسمدل سازی می‌شود، به هرکدام از این رئوس اتاقک هم گفته می‌شود، یال بین هر دو راس می‌تواند مستقل از بقیه یال‌ها به احتمال p باز باشد (اجازه انتقال ماده را بدهد) یا به احتمال 1-p بسته باشد. در اینصورت برای هر p داده شده احتمال اینکه مسیری از یال‌های باز از رئوس بالایی به رئوس پایینی وجود داشته باشد چقدر است؟ هدف اولیه این سؤال بررسی رفتار گراف برای nهای بزرگ می‌باشد.

  • منابع مختلف:

What is Percolation?

A good review on percolation theory and its application by Dr.Abbas Saberi

Recent advances of percolation theory in complex networks

Percolation theory: play with it and learn about it with interactive Complexity Explorables

Sixty years of percolation” – Hugo Duminil-Copin

Percolation in real multiplex networks, Ginestra Bianconi, Filippo Radicchi

PouryaToranjDissertation-PERCOLATION-7

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *