بلاگ

پدیده‌های بحرانی ۱۵۰ سال پس از چارلز دلاتور

پدیده‌های بحرانی ۱۵۰ سال قبل توسط چارلز کاگنیارد دلاتور در ۱۸۲۲ کشف شدند. به سبب این سالگرد، مفهوم و تاریخ اولیهٔ کشف او را بررسی کرده‌ایم و سپس با طرح مختصر تاریخ پدیده‌های بحرانی مسیر رشد و توسعه آن تا به امروز را دنبال می‌کنیم. [arXiv:0905.1886 [physics.hist-ph

مطالعه بیشتر

فیزیک فضای مجازی

امروزه فضای مجازی سهم به سزایی در زندگی انسان و جامعه انسانی دارد. دیگر قواعد تربیتی و آموزشی به سبک دیروز تضمین کننده داشتن انسان و جامعه‌ای موفق برای فردا نیست. شهروندان یک جامعه پویا در قرن ۲۱ نیازمند مهارت‌های جدیدی هستند که به فراخور نیازهای روز باید کسب کنند….

مطالعه بیشتر