استنباط شبکه تنظیم ژنی از داده‌های تجربی

برای یک مقاله مروری خوب پیرامون مکانیک آماری وارون سری به این منبع بزنید: arXiv:1702.01522 همین‌طور این پست از سایت انگلیسی. در این نوشته به مطالب زیر می‌پردازیم: فیزیک آماری وارون روش‌های داده محور شبکه اسپینی و مدل گاوسی چند متغیره سایر کاربردها

مطالعه بیشتر

سرطان از نگاه پیچیدگی

سرطان به عنوان یکی از بیماری‌های که این روزها نامش بر سرزبان‌ها افتاده است، نامی است که به مجموعه‌ای از بیماری‌هایی اطلاق می‌شود که از تکثیر مهارنشده سلول‌ها پدید می‌آیند. سرطان عموما به عنوان بیماری ژن‌ها شناخته می‌شود؛ به این معنا که تغییرات ژنتیکی می‌توانند منجر به بروز این عارضه…

مطالعه بیشتر