اصلاح مدل کسب و کار

درسته که سرویس تلگرام برای کاربرنهایی مجانی هست

 اما خیلی ها را می شناسم که برای دسترسی به این سرویس حاضرند هزینه  فیلتر شکن را پرداخت کنند.

این نشون می ده اگر سرویس خوبی ارائه بشه احتمالا کاربر نهایی تمایل به پرداخت دارد

اما خوب ترکیب سرویس مجانی و پولی در یک پلتفرم ایده مهم و سختیه

 

Data Gravity

داشتم به این ایده فکر می کردم که انباشت داده در یک مکان جذابیت ایجاد می کند

این جذابیت خاصیت گرانش دارد

بعد که اومدم سرچ کردم دیدیم این مفهوم قبلا معرفی شده

Data gravity is the ability of bodies of data to attract applications, services and other data.

مرجع