اصلاح مدل کسب و کار

درسته که سرویس تلگرام برای کاربرنهایی مجانی هست

 اما خیلی ها را می شناسم که برای دسترسی به این سرویس حاضرند هزینه  فیلتر شکن را پرداخت کنند.

این نشون می ده اگر سرویس خوبی ارائه بشه احتمالا کاربر نهایی تمایل به پرداخت دارد

اما خوب ترکیب سرویس مجانی و پولی در یک پلتفرم ایده مهم و سختیه