وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
 • مقاله 21 جولای 2021
  ۵۲- بررسی مفهوم مصرف کننده در بورس اوراق بهادار

  منتشر شده در تحقیقات حقوقی بهار ۱۴۰۰- شماره ۹۳  نویسنده: قاسمی حامد، عباس ؛ نویسنده مسئول: براری چناری، یوسف ؛ چکیده مصرف کننده به علت قدرت اقتصادی و چانه زنی کمتر نیازمند حمایت ویژهای در برابر قدرتمندان می‌باشد و صرف توجه به اصل آزادی قراردادی، حقوق او را تضمین نمی‌کند. مصرف کنندگان بورس اوراق بهادار …

 • ۲۹- غیر حرفه ای، متعهدله ارائه اطلاعات در حقوق فرانسه

    دکتر عباس قاسمی حامد  مجله حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، بهار و تابستان ۱۳۹۳ چکیده حاکمیت اندیشه حمایت از طرف ضعیف­ تر، شاخصه حقوق معاصر قراردادهایی است که (در کشورهای توسعه یافته ازجمله فرانسه) مابین حرفه­ ای و غیر حرفه­ ای منعقد می گردد. این نگاه نو بر مبنی ضرورت­های پیش­ آمده و برهم خوردن …

 • ۲۳- آسیب رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی

  آسیب رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی[۱]                        دکتر عباس قاسمی حامد[۲]، فضه سلیمی[۳]، فهیمه آقابابایی[۴] چکیده : تخلفاتی که موجب آسیب رسانی به مصرف کننده می شوند در دومرحله  : ۱- قبل از ارائه کالا و خدمات  و ۲-حین ارائه کالاو خدمات  صورت می پذیرند. در این مقاله تحت دو عنوان  اصلی آسیب …

 • ۱۰- متخصص، متعهد ارائه اطلاعات به مصرف‏ کننده در حقوق فرانسه

  متخصص، متعهد ارائه اطلاعات به مصرف‏ کننده در حقوق فرانسه[۱] دکتر عباس قاسمی حامد چکیده به دلیل پیدایش تنوع در موضوعات قراردادی و ایجاد تخصص‎های گوناگون در حوزه کالا و خدمات و در نهایت تخصصی شدن موضوعات قرارداد و چگونگی انعقاد و اجرأی آن، عدم تعادل اطلاعات طرفین قرارداد به عنوان یک پیش‏ فرض پذیرفته …