وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
 • غیر حرفه ای، متعهدله ارائه اطلاعات در حقوق فرانسه

  غیر حرفه­ ای، متعهدله ارائه اطلاعات در حقوق فرانسه[۱] دکتر عباس قاسمی حامد چکیده حاکمیت اندیشه حمایت از طرف ضعیف­ تر، شاخصه حقوق معاصر قراردادهایی است که (در کشورهای توسعه یافته ازجمله فرانسه) مابین حرفه­ ای و غیر حرفه­ ای منعقد می گردد. این نگاه نو بر مبنی ضرورت­های پیش­ آمده و برهم خوردن تعادل …

 • آثار,حقوق اقتصادی,مقاله ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
  آسیب رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی

  آسیب رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی[۱]                        دکتر عباس قاسمی حامد[۲]، فضه سلیمی[۳]، فهیمه آقابابایی[۴] چکیده : تخلفاتی که موجب آسیب رسانی به مصرف کننده می شوند در دومرحله  : ۱- قبل از ارائه کالا و خدمات  و ۲-حین ارائه کالاو خدمات  صورت می پذیرند. در این مقاله تحت دو عنوان  اصلی آسیب …

 • آثار,حقوق اقتصادی,مقاله ۱۱ شهریور ۱۳۸۸
  متخصص، متعهد ارائه اطلاعات به مصرف‏ کننده در حقوق فرانسه

  متخصص، متعهد ارائه اطلاعات به مصرف‏ کننده در حقوق فرانسه[۱] دکتر عباس قاسمی حامد چکیده به دلیل پیدایش تنوع در موضوعات قراردادی و ایجاد تخصص‎های گوناگون در حوزه کالا و خدمات و در نهایت تخصصی شدن موضوعات قرارداد و چگونگی انعقاد و اجرأی آن، عدم تعادل اطلاعات طرفین قرارداد به عنوان یک پیش‏ فرض پذیرفته …