-

اعلام نمرات درس مبانی فلسفی مدیریت- شهریور 1399

قابل توجه دانشجویان عزیز:

جزییات محاسبه نمرات درس مبانی فلسفی مدیریت از دیدگاه اسلام دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 به شرح زیر می باشد.

سربلند باشید

رتبه

کد دانشجویی

نمره برگه امتحان
از 15

نمره تحقیق
از 5

نمره تشویقی

نمره نهایی

1

9815731941

12

5

2.5

19.5

2

9810342530

11

5

2.5

18.5

3

9818696898

9.5

5

2.5

17

4

9818915971

12

4

-

16

5

9810672920

8.5

4

1.5

14

تمامی حقوق این سایت برای دکتر روح الله تولایی© محفوظ است