-

نمرات دروس فلسفه مدیریت/ روش تحقیق/ MIS- تابستان 1400

قابل توجه دانشجویان عزیز:

جزییات محاسبه نمرات درس فلسفه مدیریت از دیدگاه اسلام دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399به شرح زیر می باشد.

سربلند باشید

ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره برگه

(از 10)

نمره تحقیق

(از 10)

نمره تشویقی

نمره نهایی

1

میلاد رستمیان

9.5

8

1

18.5

2

ابراهیم جواهری

7

9

3

19

3

مصطفی ایران نژاد

7.5

8.5

3

19

4

ندا سلطانی شاه آبادی

8.5

9.5

1

19

5

ناصر امیدی

9

9

1

19

6

39961921216004

8

9.5

1

18.5

7

39961921216010

8

9

1

18

8

39961921216005

8.5

7

1

16.5

9

39961921216012

8

5

1

14

10

39961921216003

6

7

1

14

11

39961921216007

4

5

0

-9-

12

39961921216011

-

-

-

عدم حضور

 

قابل توجه دانشجویان عزیز:

جزییات محاسبه نمرات درس روش تحقیق دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 به شرح زیر می باشد.

سربلند باشید

ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره امتحان

از 12

نمره تحقیق

از 8

نمره تشویقی

نمره نهایی

1

رضا شهبازی

9

8

1+1

19

2

میثم حسینی

9.5

7

1+1

18.5

3

سید محمد صدر طباطبایی

8

8

1+1

18

4

سعید خوئینی

8

7

1+1

17

5

امیرحسین تقوی

9

7

1

17

6

علی محمدی بازرگانی

8

7

1

16

7

میثم اکبری

6

8

1

15

8

علی الیاسی

7.5

6

1

14.5

9

امید احمدی

-

-

-

حذف

 

 

قابل توجه دانشجویان عزیز:

جزییات محاسبه نمرات درس "سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته" دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 به شرح زیر می باشد.

سربلند باشید

ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره امتحان

از 12

نمره ارائه کلاسی
از 3

نمره تحقیق کلاسی

از 5

نمره تشویقی

نمره نهایی

1

محمد شیخ غلامی

10.5

3

5

1

19.5

2

فرشاد امینی

11

2.5

4.5

1

19

3

شریعت ناصری

10

3

4

 

17

4

امیرحسین صادقی

7.5

2

4

1

14.5

5

محمدحسين برفي

8

2.5

4

 

14.5

6

مرتضی قادری

7.5

2

2

 0.5

12

7

99914969956

6

1

2

 

9

 

تمامی حقوق این سایت برای دکتر روح الله تولایی© محفوظ است