درباره من

بیوگرافی

نام : مژگان

نام خانوادگی: محمودی

مرتبه دانشگاهی: استاد

رشته تحصیلی:  ریاضی

آدرس الکترونیکی: m-mahmoudi@sbu.ac.ir

آدرس : گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهیدبهشتی

تلفن و دورنگار: 22431652

سوابق تحصیلی:

 کارشناسی:

کارشناسی ریاضی از دانشگاه شهید بهشتی، 1367
کارشناسی:

کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه شهید بهشتی، سال 1371

 دکتری:

دکتری ریاضی از دانشگاه شهید بهشتی، 1376

DSC08070
MM cell 1702

 1) مربی، گروه ریاضی دانشگاه شهید بهشتی:1371-1376
2)
استادیار ، گروه ریاضی دانشگاه شهید بهشتی: 1376-1379
3)
دانشیار، گروه ریاضی دانشگاه شهید بهشتی: 1379-1384
4)
استاد، گروه ریاضی دانشگاه شهید بهشتی: از اسفند 84

5) معاون گروه ریاضی دانشگاه شهید بهشتی (1 دوره)

6) عضو کمیته های تحصیلات تکمیلی، آموزش و فوق برنامه گروه ریاضی

7) مدیر آموزش دانشگاه شهید بهشتی، 88-86

8) معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی ، 89-88

9) رئیس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی، 92-89

1) عضو کمیته اجرایی و دبیر کمیته بیست و چهارمین کنفرانس ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، 1372.

2) عضو کمیته اجرایی دوازدهمین سمینار جبر ایران، دانشگاه شهید بهشتی، 1379

3) عضو کمیته علمی سیزدهمین سمینار جبر ایران، دانشگاه ارومیه، 1380.

4) عضو کمیته علمی سومین سمینار هندسه و توپولوژی، 1383.

5) عضو کمیته همایشهای ماهانه انجمن ریاضی ایران از سال 1379 به مدت 3 سال.

6) دبیر اجرایی دهمین کنفرانس سیستم­های فازی ایران، 1389.

7) عضو کمیته علمی 22امین سمینار جبر ایران، دانشگاه سبزوار، بهمن 1390.

8) دبیر کارگاه نظریه رسته و کاربردهای آن، دانشگاه شهید بهشتی، تیر 1391.

9) عضو کمیته علمی اولین سمینار ساختارهای کلی جبری، دانشگاه سبزوار، آبان 1391..

10) عضو کمیته علمی 45امین کنفرانس ریاضی کشور، 1393.

11) عضو کمیته علمی و راه اندازی اجرایی سخنرانیها و کارگاههای دیدگاههای ریاضی در علوم کامپیوتر،

1393-1395.

11) عضو کمیته علوم ریاضی شورای برنامه ریزی، سال 1391-1393.

12) عضو انجمن ریاضی ایران و انجمن ریاضی امریکا

1) دانشجوی ممتاز در همه دوره های تحصیل
2) دریافت حدود 14 تقدیرنامه در هفته پژوهش در دانشگاه.
3) برنده جایزه دکتر عباس ریاضی کرمانی برای بهترین مقاله کنفرانس ریاضی سال 1380-1379
4) پژوهشگر نمونه دانشگاه، 1389.
5) دریافت گرانت اراسموس-مندوس برای اقامت یکماهه در دانشگاه ورشو- سپتامبر-اکتبر 2013