دستاوردها

در این بخش آماری از دستاوردهای علمی و پژوهشی من را ملاحظه می‌فرمایید

مقالات
پروژه‌های پژوهشی
راهنمایی پایان‌نامه
کنفرانس‌ها

این دانشکده از قدمتی دیرینه در امر آموزش و تحقیق برخوردار است که سابقه آن به سال 1346 با تشكيل گروه رياضي باز می‌گردد. با شكل گيري گروه آمار در سال 1355 و گروه علوم كامپيوتر در سال 1378 دانشكده علوم رياضي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي خود را گسترش داد.  حضور اساتيد توانمند با تخصص‌هاي متنوع و كارمندان دلسوز در اين دانشكده فرصت منحصر به فردي در اختيار دانشجويان عزيز قرار مي دهد تا در محيط علمي فراهم شده، با استعانت از پروردگار بتوانند در طول تحصيل خود اوقاتي پر بار و آينده‌اي روشن را رقم زنند.