وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
۳۳- لزوم احیای دادگاه‌های تجاری در ایران

لزوم احیای دادگاه‌های تجاری در ایران

 عباس قاسمی حامد؛ غزل غفوری اصل

فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی 

دوره ۱۹، شماره ۷۳ – شماره پیاپی ۷۳
خرداد ۱۳۹۵

صفحه 35-57

چکیده

دادگاه‌های تجاری در زمره مهم‌ترین دادگاه‌های اختصاصی قرار دارند. برخی کشورها به اهمیت وجود این دادگاه‌ها برای رسیدگی تخصصی، دقیق، سریع و کم هزینه به دعاوی تجاری پی‌برده و آن را در نظام قضایی خویش، در کنار سایر مراجع، گنجانده‌اند. اما نظام قضایی کشور ما فاقد این دادگاه مهم اختصاصی است و فقدان این محاکم گاه روند رسیدگی به دعاوی مهم و حساس تجاری با خواسته بالا را در عین نیاز به تعیین تکلیف فوری و دقیق، با اطاله دادرسی روبه‌رو می‌سازد. تاکنون دکترین حقوقی تحقیق و مطالعه‌ای جامع و مستقل پیرامون این دادگاه‌ها و به‌ویژه ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل آن ها در ایران انجام نداده است. ما در این مقاله درپی آن هستیم که با اشاره به ویژگی‌های حقوق تجارت، تجربه درخشان دادگاه‌های تجاری در فرانسه و نیز مشکلات ناشی از نبود این محاکم در یک نظام قضایی، ضرورت احیای این دادگاه‌ها را در ایران توجیه نماییم.

Abstract:

Commercial courts are among the most important special courts. Some countries understood importance of these courts  in order to ,professional ,precise, rapid  and low cost hearing to the commercial litigations and add  it to other references in their judicial system. But there are not these important special courts in our judicial system and the lack of these courts sometimes prolongs the Process of hearing to the important and  sensitive  commercial  litigations with high pretension ,In despite of need for rapid and precise Determination. Until now there was no comprehensive and independent research and study about these courts , Especially the necessity or lack of necessity of them in Iran. We want to justify the necessity  of  revitalize these courts in Iran By referring to  the specifications of commercial law, illustrious experience of commercial courts in France and the problems originated from the lack of these courts in a judicial system.

Key words: Commercial Litigations, Commercial Procedure, Special Court, General Court.

دانلود مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + نه =