وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
۳- راه حل حقوق فرانسه در مقابله با شروط تحمیلی در قراردادها

راه حل حقوق فرانسه در مقابله با شروط تحمیلی در قراردادها [۱]

 

نویسنده: پروفسور فیلیپ سیملر

مترجم: دکتر عباس قاسمی حامد

 

با بروز نابرابری های غیر قابل اغماض در روابط قراردادی و پیدایش قراردادهای الحاقی و از پیش نوشته شده، قانونگذار فرانسوی همچون سایر قانونگذاران کشورهای توسعه یافته به اقدامات متعددی در جهت ایجاد تعادلی نسبی در قرارداد دست زد. مقابله با شروطی که یکی از طرفین قرارداد با سوء استفاده از وضع برتر خود اقدام به درج آن در قرارداد می نماید از جمله اقدامات مزبور است. این شروط که با عنوان « clauses abusives» در نظام حقوقی فرانسه شناسایی شده اند در واقع یکی از روش های ایجاد تعادل قراردادی است. این راه حل حقوقی به همراه سایر روش های جدید ایجاد تعادل قراردادی در گرایشی جدید با عنوان «حقوق مصرف» که یکی از رشته های مهم حقوقی در کشورهای توسعه یافته به شمار می آید نهادینه گردیده است.

[۱] – راه حل حقوق فرانسه در مقابله با شروط تحمیلی در قراردادها، ترجمه، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۴-۲۳، پائیز و زمستان ۱۳۷۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + یازده =