وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
۳۵- بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اسناد تجاری

بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اسناد تجاری

صدیقه هجینی نژاد؛ عباس قاسمی حامد؛ عباس عرب مازار

دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره ۲۲، شماره ۷ – شماره پیاپی ۷
خرداد ۱۳۹۴

 

تعاملات اقتصادی ایجاب می نماید که اسناد تجاری مورد تنزیل قرار گیرد، لکن صحت تنزیل اسناد از دیدگاه فقهی از گذشته تاکنون مطرح بوده است در این نوشتار تنزیل اسناد تجاری از منظر فقهی مورد بررسی قرار گرفته و بلااشکال بودن آن استنباط می­گردد. همین طور تنزیل بروات وصولی و اعتبارات اسنادی مورد بررسی قرار گرفته و در قالب خرید دین به عنوان یک خدمت ویژه به مشتریان خوش حساب مطرح می شود.

واژه‌های کلیدی: تنزیل ، خرید دین ، بروات وصولی و اعتبارات اسنادی

 

Abstract

Debt Purchase contract as one of the contracts in lucre -free Banking Code, allows banks to purchase commercial paper deposited by customers and commercial paper issued by the client less than the nominal amount. Due to the similarity of this contract with the Service Credit In Current Account and due to doubts about non-valuabilityof debt and usury of this contract, Therefore, the question is Proposed that is Debt  Purchase contract true or not? What documents may be subject to Debt  Purchase? What is the differences and similarities between the Service Credit In Current Account with the Debt  Purchase contract? How is the validationof discount business documents injurisprudenceview ?

دانلود مقاله

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + نوزده =