-

جزوه آموزشی درس روش تحقیق در مدیریت

نام درس: روش تحقیق در مدیریت
مقطع: کارشناسی
تعداد واحد: 3 واحد
ویرایش: نسخه شماره یک، مورخ پاییز 1394
منبع: پایگاه دانشگاهی دکتر روح اله تولایی http://faculties.sbu.ac.ir/~tavallaei

دریافت کلیه فصل های جزوه آموزشی:

* فصل اول: روش تحقیق علمی و مراحل آن  (لینک کمکی دانلود رایگان فصل اول جزوه)

* فصل دوم: دسته بندی انواع تحقیقات علمی (لینک کمکی دانلود رایگان  فصل دوم جزوه)

* فصل سوم: کارگاه مهارت های مقاله نویسی (علمی-ترویجی) (لینک کمکی دانلود رایگان فصل سوم جزوه)

* فصل چهارم: انواع تحقیقات در سازمان و مدیریت (لینک کمکی دانلود رایگان فصل چهارم جزوه)

* فصل پنجم: ابزارهای گردآوری داده های تحقیق (لینک کمکی دانلود رایگان فصل پنجم جزوه)

* فصل ششم: آموزش نرم افزار SPSS و موردکاوی (لینک کمکی دانلود رایگان فصل ششم جزوه)

* فصل هفتم: تجزیه و تحلیل داده های کیفی (لینک کمکی دانلود رایگان فصل هفتم جزوه)

* فصل هشتم: تجزیه و تحلیل داده های کمّی (لینک کمکی دانلود رایگان فصل هشتم جزوه)

 

پیوست:
1- پرسشنامه استاندارد "بررسی و تبیین تأثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی" (لینک کمکی دانلود رایگان پیوست اول)

تمامی حقوق این سایت برای دکتر روح الله تولایی© محفوظ است