وبگاه سعید نجات زادگان
قرارداد فرانشیز در عرصه‌ی حقوق رقابت

قرارداد فرانشیز در عرصه‌ی حقوق رقابت

نویسندگان: حمید نجات‌زادگان, سعید نجات‌زادگان

چکیده:

قراردادهای فرانشیز از زمان پیدایش تا به امروز، همواره به دلیل ماهیت و آثار ویژه‌ی خود، از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز در حوزه‌ی حقوق رقابت به شمار می‌روند. از آن‌جا که این قالبِ قراردادی در سالیان اخیر در حوزه‌ی حقوق قراردادهایِ ایران جایگاهی درخور یافته، لذا تحقیق پیش رو بر آن است تا نخست با استفاده از تجربیات تقنینی و قضایی نظام‌های حقوقی پیشرو در زمینه‌ی فرانشیز (ازجمله اتحادیه اروپا و آمریکا) به بررسی شروط و مندرجات بحث‌برانگیز قرارداد مذکور از منظر حقوق رقابت نظام‌های پیش‌گفته بپردازد و سپس با توجه به این تجربیات، موضع حقوق رقابت ایران در این خصوص را مورد ارزیابی قرار دهد.

 

 

 

Franchise Contracts in the Field of Competition Law

Author: Hamid Nejatzadegan, Saeid Nejatzadegan

:Abstract

Franchise contracts have always been, from the past up until the present, one of the permanent and challenging subjects in competition law because of their nature and effects. Since this form of contract has, recently, found an important place in Iranian contract law, this article attempts to discuss the controversial terms and conditions of this type of contract, using the legal and judicial approaches of these legal systems in the field of franchise agreements (such as the EU and USA). This is done, first, from the point of view of aforementioned system of competition law and, then, by using these approaches, the position of Iran competitive law in this regard is assessed.

 

منابع و مآخذ مقاله

 

الف) فارسی

پاکباز، سیامک، سوء‌استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در حقوق رقابت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۹۰٫

صابری، روح‌اله، قراردادهای لیسانس، انتشارات شهردانش، چاپ اول، ۱۳۸۷٫

صفری، محسن؛ و مشهدیان،شهاب، قرارداد بهره برداری از علامت تجاری(فرانچایز)، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۹٫

نجات‌زادگان، حمید، قراردادهای فرانشیز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۰٫

نوروزی شمس، مشیت‌اله، «قراردادهای فرانشایز از منظر حقوق رقابت اتحادیه اروپایی»، مجله‌ تحقیقات حقوقی، شماره۱ (ویژه‌نامه)، بهار و تابستان، ۱۳۸۸٫

 

ب) انگلیسی

Eleventh Workshop on Competition Law & Policy, “Franchising”, available at:http://www.docstoc.com/docs/23834805/eleventh-workshop-on-competition-law-and-policy-“franchising”-i

Franchising Notice, “The Application of Certain Provisions of the Competition Act 89 of 1998, as amended, to franchise agreements”, available at: http://www.compcom.co.za/assets/Uploads/AttachedFiles/MyDocuments/layout.pdf

UNCTAD, “Manual on the Formulation and Application of Competition Law”, New York & Genevea, 2004, available at: http://www.unctad.org/en/docs//ditcclp20034_en.pdf

ABA Section of Antitrust Law, “Antitrust Handbook for Franchise and Distribution Practitioners”, ABA Publishing, USA, Chicago, 2008.

Hüschelrath, Kai, “Antitrust Implications of Franchising Networks”, Austria, Vienna, June 26 – ۲۸, ۲۰۰۳ , available at:

http://public.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/conf_EMNet/2003/papers/Hueschelrathpaper.doc

ABA Section of Antitrust Law, “Antitrust Law and Economics of Product Distribution”, ABA Publishing, USA, Chicago, 2006.

Blair, D. Roger & Francine Lafontaine, “The Economics of Franchising”, Cambridge University Press, New York, 2010.

ج) قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۶

 

Clayton Act of United States, 1914 (USA)

Federal Trade Commission (FTC) Act of United States, 1914 (USA)

Robinson-Patman Act of United States, 1936 (USA)

Sherman Act of United States, 1890 (USA)

Commission Regulation (EEC) No 4087/88 of 30 November 1988 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to Categories of Franchise Agreements

Commission Regulation (EC) No 2790/1999 of 22 December 1999 on the application of Article 81(3) of the Treaty to Categories of Vertical Agreements and Concerted Practices

Commission Regulation (EC) No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to Categories of Technology Transfer Agreements

Commission Regulation No 330/2010 of 20 April 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to Categories of Vertical Agreements and Concerted Practices [1999] OJ L102/1

Commission Notice of 13 October 2000: Guidelines on Vertical Restraints [COM(2000/C 291/01) – Official Journal C 291 of 13.10.2000]

Commission Notice – Guidelines on Vertical Restraints [2010] OJ C130/1

دانلود فایل پی دی اف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *