وبگاه دکتر مصطفی محقق داماد
زندگینامه
 
دکتر سید مصطفی‌ محقق‌ داماد (احمد آبادی‌)، فرزند آیت‌ الله سید محمد داماد، در ۱۳۲۴ شمسی‌ در شهر قم‌ به‌ دنیا آمد، وی‌ علوم‌ دینی‌ را نزد استادان‌ بزرگ‌ حوزه‌ی‌ علمیه‌ی‌ قم‌ فرا گرفت‌ و علاوه‌ بر آن‌ در دانشگاه‌ تهران‌ به‌ تحصیل‌ حقوق‌ و فلسفه‌ی‌ اسلامی‌ پرداخت‌ و به‌ اخذ درجه‌ی‌ فوق‌ لیسانس‌ در هر دو رشته‌ نائل‌ گردید.
وی‌، مطالعه‌ و تحصیل‌ در رشته‌ی‌ حقوق‌ را پی‌ گرفت‌ و از دانشگاه‌ لوون‌ بروکسل‌ درجه‌ی‌ دکترا دریافت‌ کرد.

سال و محل تولد: ۱۳۲۴ قم
تحصیلات: درجۀ اجتهاد (۱۳۴۸ش)؛ دکترای حقوق از دانشگاه لوون بروکسل (۱۹۹۵م)

سوابق علمی- اجرایی:
عضو شورای‌ علمی‌ مرکز دایره‌المعارف‌ بزرگ‌ اسلامی از ۱۳۶۳ تاکنون (۱۳۹۳)
استاد و رئیس‌ گروه‌ حقوق‌ دانشگاه شهید بهشتی: ۱۳۶۵
رئیس‌ گروه‌ علوم‌ و معارف‌ اسلامی فرهنگستان‌ علوم‌ ایران‌: ۱۳۷۰
عضو هیئت‌ داوران‌ خبرگان‌ بدون‌ مدرک‌
سردبیر فصلنامۀ فرهنگستان‌ علوم‌

تألیف:
الف) کتاب:
تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، تهران، نشر آبان، ۱۳۶۲٫
قواعد فقه: بخش مدنی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۶۳٫
یادخدا دینامیسم اصالت انسان، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بی‌تا.
بررسی فقهی و حقوقی وصیت: مواد قانونی ۸۲۵-‎۸۶۰ قانون مدنی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۶۸٫
بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، مواد ‎۱۰۳۴ تا ‎۱۱۵۷ قانون مدنی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۲٫
تعهد به نفع شخص ثالث از نظر شیخ انصاری، مؤسسۀ الهادی، ۱۳۷۲٫
پژوهشی در سیر تحول نگارش قواعد فقهی در میان فقهای امامیه، تهران، فرهنگستان علوم، ۱۳۷۴٫
قواعد فقه: بخش مدنی ‎ ۲، تهران، سمت، ۱۳۷۴٫
سوال و جوال استفتائات و آراء فقیه کبیر حاج سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه الوثقی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۶٫
دین، فلسفه و قانون، تهران، نشر سخن، شهاب ثاقب، ۱۳۷۸٫
نخبگان علم و عمل ایران، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۸٫
حقوق قراردادها در فقه اسلامی، (مؤلف همکار)، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، ۱۳۷۹
الحقوق الانسانیه بین الاسلام و المجتمع المدنی، دارالهادی، ۱۴۲۱٫
شواهد الربوبیه صدرالدین شیرازی، (تصحیح)، بنیاد حکمت اسلامی صدرا ۱۳۸۲
حقوق بشر دوستانه بین‌المللی؛ رهیافت اسلامی، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۳٫
ایقاع اخذ به شفعه، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۴٫
Protection of  Individual in  Times of  Armed  Conflict  under  the  International  And  Islamic Law, New York, 2004
مباحثی از: اصول فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۵٫
قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۶٫

ب) مقاله:
“تعارضات منطقی” (بحث‌های منتشرنشده‌ای از استاد مرتضی مطهری)، تدوین و پاورقی، نشریۀ دانشگاه انقلاب، خرداد ۱۳۶۱، شماره ۱۲٫
“صفات الله من وجهه نظر الاسلام و المسیحیه”، مجله کلمه المحققین، بیروت، ۱۹۹۸٫
“بررسی اثبات کذب بودن سوگند در حقوق ایران و فرانسه”، (مؤلف همکار: حانیه ذاکری نیا)، فقه و مبانی حقوق اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۲، سال چهل و ششم، شماره ۱؛
“اثر تسلیم در انتقال مالکیت مبیع کلی فی الذمه، مطالعه تطبیقی حقوق ایران فقه اسلامی حقوق مصر، حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللی کالا”، (مؤلف همکار: رسول احمدی‌فر)، نامه مفید، تابستان ۱۳۹۲، شماره ۹۷؛
“فلسفه حقوق در اندیشۀ اسلامی”، اطلاعات حکمت و معرفت، آبان ۱۳۹۰، شماره ۶۷؛
“مقومات معنوی سلامت در الهیات اسلامی”، اخلاق پزشکی، زمستان ۱۳۸۹، شماره ۱۴؛
“بررسی فقهی- حقوقی عملیات استشهادی و عملیات انتحاری”، (مؤلف همکار: شیما تقی‌زاده) نامه الهیات، پاییز ۱۳۸۹، شماره ۱۲؛
“رجم از دیدگاه قرآن و سنت”، قضاوت، مرداد و شهریور ۱۳۸۸، شماره ۵۸؛
“خودکشی از منظر حکمت عملی، فلسفه اخلاق و فقه اسلامی”، اخلاق پزشکی، تابستان ۱۳۸۷، شماره ۴؛
“Divine Attributes According to Suhrawardi and Mulla Sadra” (In English): Magazine of Transcendent Philosophy, No.4. London, UK, 2001
“Dialogue on the Basis of the Goals of Religions – A Way to Attain Mutual Understanding” Conference on Dialogue between Schools of Islam, Damascus, Syria, 1995.
“Some Notes on the Problem of Mental Existence in Islamic Philosophy” Magazine of Transcendent Philosophy, No.2. London, UK, 2001.

ترجمه:
حقوق روابط بین‌الملل در اسلام (آئین جهانداری دولت اسلامی) اثر محمد حمید الله، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۳٫
سلوک بین‌المللی دولت اسلامی، اثر محمد حمیدالله، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۶٫
مطالعات تطبیقی در فلسفه اسلامی، اثر محمد سعید شیخ، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۹٫

سخنرانی:
“The Islamic Judicial System in the Islamic Republic of Iran”. The Forth International Appellate Judge’s Conference, Kuala-Lumpur: Law, Justice and the Judiciary: Transnational Trends. Kuala-Lumpur, Malaysia, 1988.
“Islamic Tolerance. Exegesis of Divine Texts”, Institute of Oriental Studies, University of Birmingham, UK, 1992.
“Religious Tolerance and Universal Brotherhood in Islam”. 3rd UNESCO Seminar on the Contribution by Religions to the Culture of Peace Devoted to the Religious Education in a Context of Pluralism and Tolerance. Centre UNESCO de Catalunia, Granada, Spain, 1998
“How Should the Dialogue Between Islam and Christianity be Managed?” Dialogue Between Islam and Christianity, University of Ottawa, Ottawa, Canada, 2000.
“Race, Gender, and Faith in Islamic Law”, Race and Law and the Human Rights, University of Virginia School of Law, Charleston, VA. USA, 2005.
“Importance of Scientific works of Professor Vragner”, At the Occasion of Presenting the Afshar Foundation’s Annual Award to Dr.Vragner. The Iranist Center of the Academy of Sciences of Austria, Vienna, Austria, 2010.

جوایز و افتخارات:
پژوهشگر نمونه سال ۱۳۷۷
پژوهشگر نمونه سال ۱۳۸۷
برنده رتبه اول فقه، اصول، حدیث و علوم قرآنی در جشنواره بین المللی فارابی به سبب تالیف ۴ جلد قواعد فقه (سال ۱۳۸۷)
نامزد عضویت در کمیه حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۱۹۹۴
یکی از ۱۰ برگزیده برتر جشنواره پژوهشگران نمونه کشور سال۱۳۸۷