وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
  • مقاله,حقوق خصوصی 22 جولای 2021
    ۵۳- واکاوی «حق حبس»در نهاد خانواده با تاکید بر «فرض اعسار زوج»

    عباس قاسمی حامد ۱  محمد علی سعیدی ۲  مصطفی شاهبازی  3  محمدعلی قوامی ۴  علیرضا متین نیا ۵ ۱ استاد دانشگاه شهید بهشتی ۲ استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی ۳ دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ۴ کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث ۵ کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل دوره ۱۳، شماره ۲۳ – شماره پیاپی ۲۳خرداد ۱۴۰۰ صفحه 271-296 نشریه …