وبگاه دکتر عباس قاسمی حامد
رزومه

بسمه تعالی

 (C.V.) مشخصات و بیوگرافی مختصر

 

۱-اطلاعات فردی:
۱٫۱-نام: عباس نام خانوادگی: قاسمی حامد
۱٫۲-مرتبه علمی:استاد تمام – دکتری حقوق
۱٫۳-محل خدمت: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
۱٫۴-پست الکترونیکی: dr.gh.hamed@gmail.com

۱٫۵-تلفن: ۰۹۱۲۳۲۷۲۹۲۷

۲-سوابق و مدارک تحصیلی و حرفه ای:

۲٫۱- کارشناسی فیزیک، دانشگاه شیراز، یک سال، ناتمام، سال ۱۳۵۵
۲٫۲- کارشناسی کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، دو سال، ناتمام، سال ۱۳۵۶
۲٫۳- مدرک پروفیشنسی زبان انگلیسی از دانشگاه شیراز، سال ۱۳۵۵
۲٫۴- مدرک زبان فرانسه از ویشی- فرانسه، سال ۱۹۹۳ میلادی
۲٫۵- مدرک کارشناسی حقوق قضائی، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، ۲/۱۲/۱۳۶۵
۲٫۶- مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، ۲۲/۸/۱۳۶۸
۲٫۷- مدرک D.E.A. حقوق خصوصی، دانشگاه رن۱ فرانسه، ۱۹۹۴ میلادی
۲٫۸- مدرک دکتری حقوق، دانشگاه رن۱ فرانسه، با درجه بسیار عالی به همراه تبریکات صمیمانه هئیت داوران، ۱۹۹۸ میلادی
۲٫۹- تحصیلات حوزوی به مدت ۱۱ سال (۶ سال سطح و ۵ سال خارج فقه و اصول)، حوزه علمیه قم
۲٫۱۰- وکیل پایه یک دادگستری، کانون وکلای دادگستری مرکز
۲٫۱۱- داور مرکز داوری اتاق ایران (مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران)
۲٫۱۲- داور مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران

۲٫۱۳-عضو هیآت داوری داخلی مرکز منطقه ای داوری تهران.

۳-سوابق آموزشی :
۳٫۱- کسب عنوان «سرآمد آموزشی کشور» (سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱)

۳٫۲- دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، سالهای ۶۸ الی ۷۱و ۷۷ به بعد
۳٫۳-دانشگاه تهران، پردیس فارابی، سالهای ۶۸ الی ۷۱
۳٫۴-مدرسه عالی تربیتی و قضائی قم، سالهای ۶۸ الی ۷۰
۳٫۵-دانشگاه آزاد اسلامی، سالهای ۶۸ الی ۷۱

۴-سوابق غیر آموزشی:

۴٫۱-دانشگاه شهید بهشتی
۴٫۱٫۱-معاون آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۸۲/۱/۱۷ الی ۱۳۸۵/۱/۲۰
۴٫۱٫۲-معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۸۲/۱/۱۷ الی ۱/۲۰/ ۱۳۸۵
۴٫۱٫۳-مدیر گروه کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۸۷/۳/۵
۴٫۱٫۴-استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۸۳/۱۲/۲۵
۴٫۱٫۵-مشاور حقوقی ریاست دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۸۵
۴٫۱٫۶-نماینده شورای دانشگاه شهید بهشتی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سال ۱۳۸۵
۴٫۱٫۷-نماینده دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در شورای هم اندیشی دانشگاه در سال ۱۳۸۵
۴٫۱٫۸-استاد مشاور فرهنگی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۸۷/۷/۳۰به مدت ۲ سال
۴٫۱٫۹-عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۸۸/۸/۲۰ به مدت ۴ سال
۴٫۱٫۱۰-عضو کارگروه بررسی توانائی های علمی اعضای هیئت علمی در دانشکده حقوق از ۱۳۸۸/۵/۱۳ به مدت ۲ سال
۴٫۱٫۱۱-عضو کمیته ارتقاء دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۸۹/۳/۳ الی ۱۳۹۴/۳/۳
۴٫۱٫۱۲-نماینده هیات اجرائی جذب در کارگروه حقوق خصوصی از ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ الی ۱۳۹۱/۷/۴
۴٫۱٫۱۳-عضو شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق از ۱۳۹۱/۱۱/۴
۴٫۱٫۱۴-عضو شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۹۲/۵/۲۲ به مدت ۲ سال
۴٫۱٫۱۵-عضو کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه از ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ به مدت ۲ سال
۴٫۱٫۱۶-عضو کمیسیون املاک دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۹۳/۵/۲۱
۴٫۱٫۱۷-دبیر کمیته منتخب دانشکده حقوق از ۱۳۹۴/۳/۳
۴٫۱٫۱۸-عضو کارگروه بررسی توانائی های علمی اعضای هیئت علمی گروه های حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق اقتصادی در دانشکده حقوق از ۱۳۹۴/۳/۱۷ به مدت ۲ سال
۴٫۱٫۱۹-رئیس هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۹۴/۵/۱۸ به مدت ۳ سال

۴٫۱٫۲۰-عضو کارگروه هیات علمی هیات عالی تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات وزارت علوم تحقیقات و فناوری (موضوع ماده واحده جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۸۷/۶/۱۲)  به مدت ۳ سال از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ و تمدید دوره به مدت ۳ سال دیگر
۴٫۱٫۲۱-رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۹۵/۵/۳۱ الی ۱۳۹۷/۴/۱۷
۴٫۱٫۲۲-عضو شورای علوم اجتماعی و حقوق دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۹۵/۶/۱
۴٫۱٫۲۳-عضو کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه از ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ به مدت ۲ سال (تمدید)
۴٫۱٫۲۴-عضو کارگروه بررسی توانائی های علمی اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات صلح و حقوق بشر از ۱۳۹۵/۷/۲۸  به مدت ۲ سال
۴٫۱٫۲۵-عضو کارگروه بررسی توانائی های علمی اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق از ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ به مدت ۲ سال

۴٫۱٫۲۶- عضو کمیته‌ تخصصی رشته حقوق خصوصی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای انقلاب فرهنگی از ۱۳۹۹/۸/۲۱

۴٫۱٫۲۷-سرپرست دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از ۱۴۰۱/۴/۲۸
۴٫۱٫۲۸-عضو کارگروه بازنگری آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری از ۱۴۰۱/۸/۱۶ 
۴٫۱٫۲۹-عضو هیات ممیزه دانشگاه شهید بهشتی از ۱۴۰۱/۹/۱۳ 
۴٫۱٫۳۰-عضو کارگروه بررسی توانائی های علمی اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات حقوق بشر، صلح و دموکراسی از ۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۴٫۱٫۳۱-رئیس کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی از ۱۴۰۱/۹/۱۳ 
۴٫۱٫۳۲-رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

۴٫۱٫۳۳-عضو هیئت ممیزه دانشگاه سیستان وبلوچستان(به عنوان نماینده وزیر) از ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

۴٫۱٫۳۴-عضو اصلی هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه شهید بهشتی به مدت سه سال از تاریخ ۱۴۰۲/۹/۰۶

 

۴٫۲-نشریات
۴٫۲٫۱-عضو هیئت تحریریه نشریه آئینه دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۸۹/۸/۱۰
۴٫۲٫۲-عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی تخصصی دانشگاه قم، پژوهش حقوقی از ۱۳۸۷/۱۱/۳۰
۴٫۲٫۳-عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی دیدگاههای حقوق قضائی از ۱۳۹۱/۱/۲۰
۴٫۲٫۴-عضو هیئت تحریریه مجله «نقد و تحلیل آراء و رویه قضائی» از ۱۳۹۱/۵/۳۱
۴٫۲٫۵-عضو هیئت تحریریه دوفصل نامه بررسی های حقوقی(مجله تخصصی حقوق اقتصادی)
۴٫۲٫۶-عضو هیئت تحریریه مجله قضاوت از ۱۳۹۱

۴٫۲٫۷- عضو هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران

۴٫۲٫۸- عضو هیئت تحریریه مجله پژوهش‌های حقوق ثبت پژوهشگاه قوه قضائیه از۱۴ /۱۴۰۱/۱۰

۴٫۲٫۹-عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی دیدگاههای حقوق قضائی از ۱۳۹۱/۱/۲۰
۴٫۲٫۱۰-مدیر مسئول فصلنامه پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری از ۱۳۹۶/۶/۱۳
۴٫۲٫۱۱-سردبیر فصلنامه پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری از ۱۴۰۲/۸/۳

۴٫۲٫۱۲- مدیر مسئول فصلنامه تحقیقات حقوقی از  ۱۴۰۲/۸/۱۴

۴٫۳٫-سایر
۴٫۳٫۱-عضو هیات موسس انجمن علوم قضایی ایران
۴٫۳٫۲-عضو هیات موسس انجمن علمی حقوق اقتصادی ایران
۴٫۳٫۳-عضو شورای هماهنگی حقوقی وزارت علوم تحقیقات فناوری از سال ۱۳۹۳
۴٫۳٫۴-رئیس هیأت مدیره انجمن علمی حقوق اقتصادی ایران از ۱۳۹۴/۵/۱۳
۴٫۳٫۵-عضو شورای آموزشی و پژوهشی سازمان تعزیرات حکومتی از ۱۳۹۴/۸/۵به مدت یک سال
۴٫۳٫۶-عضو کارگروه هیات علمی هیات عالی تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات وزارت علوم(موضوع ماده واحده جلسه ۶۳۰-۸۷/۶/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، از ۱۳۹۴/۱۰/۲۸به مدت سه سال

۴٫۳٫۷-عضو شورای پژوهشی مرکز مطالعات حقوقی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۸

۴٫۳٫۸- عضویت در کمیسیون آموزشی کانون وکلای دادگستری مرکز

۴٫۳٫۹- عضویت در کمیسیون شورای پژوهشی کانون وکلای دادگستری مرکز

۴٫۴-مشاوره
۴٫۴٫۱-مشاور حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۹ الی ۱۳۷۱ و ۱۳۷۷ الی ۱۳۷۸
۴٫۴٫۲-مشاور حقوقی شورای اسلامی شهر تهران از ۱۳۸۰/۱۲/۲۱ تا کنون
۴٫۴٫۳-مشاور حقوقی سازمان سرمایه گذاری و پروژه های مشارکتی مردم شهر تهران از ۱/۱/۱۳۸۴ تا ۸/۱۱/۱۳۸۵
۴٫۴٫۴-مشاور حقوقی شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایران از ۲۰/۱۰/۱۳۸۵ تا ۲۹/۱۲/۱۳۸۶
۴٫۴٫۵-مشاور حقوقی شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران در سال ۱۳۸۷

۵-تالیفات:

۵٫۱-تالیفات به زبان فارسی:
۵٫۱٫۱-کتب:
۵٫۱٫۱٫۱-تحلیل حقوقی شهادت، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰
۵٫۱٫۱٫۲-حقوق اسلامی، شهادت دلیل اثبات حکم و موضوع، انتشارات لیله القدر، ۱۳۹۴
۵٫۱٫۱٫۳-حقوق مدنی، شرایط اساسی شکل گیری قرارداد، انتشارات دراک، چاپ ششم، ویراست دوم، ۱۴۰۲

۵٫۱٫۱٫۴-حقوق اقتصادی، انتشارات دراک، چاپ سوم، ۱۴۰۱

۵٫۱٫۲-مقالات:
۵٫۱٫۲٫۱-مروری اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد، مجله کانون وکلاء، ش ۱۰، ۱۳۷۵
۵٫۱٫۲٫۲-راه حل حقوق فرانسه در مقابله با شروط تحمیلی در قراردادها، ترجمه، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۴-۲۳، پائیز و زمستان ۱۳۷۷
۵٫۱٫۲٫۳-معرفی حقوق مصرف با مقدمه ای از مترجم، مجله حقوقی،ش۲۳، ۱۳۷۷
۵٫۱٫۲٫۴-نظارت پذیری شورای اسلامی شهر در چارچوب حقوق شهری ، مجله تحقیقات حقوقی ش۳۴- ۳۳ ، ۱۳۸۰
۵٫۱٫۲٫۵-وصول همزمان عوارض شهرداری و جریمه های مندرج در آراء صادره کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۳۸ ،‌۱۳۸۲
۵٫۱٫۲٫۶-حسن نیت در قرارداد، مبنای تعهد به درستکاری و تعهد به همکاری در حقوق فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۴۶، ۱۳۸۶
۵٫۱٫۲٫۷-متخصص، متعهد ارائه اطلاعات به مصرف کننده در حقوق فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۴۹، ۱۳۸۸
۵٫۱٫۲٫۸-جایگاه قانونی شورای اسلامی شهر برای شناسایی باغ در محدوده و حریم شهرها، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۵۰، ۱۳۸۸
۵٫۱٫۲٫۹-مرجع قانونی تشخیص باغ در شهر، مجموعه مقالات، کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۹
۵٫۱٫۲٫۱۰-پیش گیری از ورود خسارت به مصرف کننده کالای معیوب یا خطرناک، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۵۱، ۱۳۸۹
۵٫۱٫۲٫۱۱-مصرف کننده، نیازمند حمایت، مجله آئینه دانشگاه شهید بهشتی، اسفند ۱۳۸۹
۵٫۱٫۲٫۱۲-شورای اسلامی شهر، مجله آئینه دانشگاه شهید بهشتی، فروردین ۱۳۹۰
۵٫۱٫۲٫۱۳-استفاده از اطلاعات نهانی در بازار اوراق بهادار، مجله تحقیقات حقوقی ، ش ۵۳، ۱۳۹۰
۵٫۱٫۲٫۱۴-اطلاع رسانی پیش قراردادی، مجله مطالعات حقوقی، دانشگاه شیراز، شماره اول، دوره سوم، بهار و تابستان۱۳۹۰
۵٫۱٫۲٫۱۵-نظریه نقض کارآمد قرارداد، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۷، زمستان ۱۳۹۰
۵٫۱٫۲٫۱۶-ماهیت حق ناشی از قرارداد مالکیت زمانی در حقوق ایران و انگلستان، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۷، زمستان ۱۳۹۰
۵٫۱٫۲٫۱۷-آسیب رسانی به مصرف کننده در بازار رقابتی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۵۷، بهار ۱۳۹۱
۵٫۱٫۲٫۱۸-مسئولیت خسارت وارده به مصرف کننده کالای معیوب یا خطرناک، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، سال دوازدهم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۱
۵٫۱٫۲٫۱۹-ارزیابی مواردی از عملکرد شعب ۲۷، ۲۸، ۳۰ و ۳۲ دیوان عدالت اداری، دفتر نخست رویه قضائی در شعب دیوان عدالت اداری، معاونت آموزش وپژوهش دیوان عدالت اداری، ۱-۱۳۹۰

۵,۱,۲,۲۰- قواعد حاکم بر فعالیت سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه کشور، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۶۲ تابستان ۱۳۹۲
۵٫۱٫۲٫۲۱-عوارض محلی، اندیشه های حقوق اداری، مجموعه مقالات، خانه اندیشمندان علوم انسانی، انتشارات مجد، ۱۳۹۲
۵٫۱٫۲٫۲۲-خسارت تنبیهی در حقوق ایران، مجله حقوقی دادگستری، ش۸۱، ۱۳۹۲
۵٫۱٫۲٫۲۳-دعوای گروهی و تاثیر آن بر حمایت از حقوق مصرف کننده، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی، بهار ۱۳۹۳
۵٫۱٫۲٫۲۴-غیرحرفه ای، متعهد له ارائه اطلاعات در قرارداد، مجله حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، بهار و تابستان ۱۳۹۳

۵٫۱٫۲٫۲۵- مدیریت منابع انسانی و سرمایه‌های اجتماعی در پرتو اقتصاد مقاومتی، مجموعه‌ مقالات علمی-پژوهشی اولین کنگره ملی اقتصاد مقاومتی، بهمن ۱۳۹۳٫
۵٫۱٫۲٫۲۶- گسترۀ حق انصراف مصرف‌کننده در معاملات از راه دور در حقوق ایران، آلمان و اتحادیۀ اروپا، پژوهش های حقوق خصوصی، ش.۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۳
۵٫۱٫۲٫۲۷- حقوق اقتصادی، فصلنامه تحقیقات حقوقی، ش ۷۰، تابستان ۱۳۹۴
۵٫۱٫۲٫۲۸- لزوم احیای دادگاههای تجاری در ایران، فصلنامه تحقیقات حقوقی، ش ۷۳، بهار۱۳۹۵
۵٫۱٫۲٫۲۹- حقوق اقتصادی؛ پیآمد همگرائی حقوق و اقتصاد
۵٫۱٫۲٫۳۰- مبانی رویارویی با کاربرد ناروای حق از سوی شرکای شرکت‌های تجاری در حقوق فرانسه؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران، مجله حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، دوره ۷، ش. ۲، ۱۳۹۵
۵٫۱٫۲٫۳۱- بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اسناد تجاری، فصلنامه اقتصاد بانکداری اسلامی، ۱۳۹۵
۵٫۱٫۲٫۳۲- گارانتی از منظر حقوق اقتصادی، فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۸۱، ۱۳۹۷
۵٫۱٫۲٫۳۳- ممنوعیت ها و محدودیت های حاکم بر تبلیغ در فضای مجازی در چارچوب حقوق مصرف، فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۷۷، ۱۳۹۷
۵٫۱٫۲٫۳۴- گارانتی از منظر حقوق اقتصادی، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ۸۱، ۱۳۹۷
۵٫۱٫۲٫۳۵- بازخوانی حق حبس (اعتبارسنجی کارایی حق حبس با توجه به قلمرو عملیاتی آن)،آموزه های فقه مدنی شماره ۱۹، ۱۳۹۸
۵٫۱٫۲٫۳۶- «معرفی منصفانه» جایگزین «تعهد به افشا» در بیمه‏ های تجاری،پژوهشنامه بیمه شماره۲ ،۱۳۹۸

۵٫۱٫۲٫۳۷- قلمرو زمانی مسئولیت مدنی قراردادی مهندس مشاور در روش سه عاملی، پژوهش حقوق خصوصی شماره ۲۸، ۱۳۹۸
۵٫۱٫۲٫۳۸ مطالعه تفصیلی مفهوم مصرف کننده در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی دستورالعمل های اروپایی و حقوق فرانسه و انگلستان، نشریه دانش حقوق مدنی شماره۲، ۱۳۹۸

۵٫۱٫۲٫۳۹- مراجع شبه قضایی رسیدگی کننده به تخلفات صورت گرفته در ارائه خدمات نظام، سلامت مجله حقوق پزشکی شماره ۵۱ ، ۱۳۹۸
۵٫۱٫۲٫۴۰- مسئولیت وام دهنده در قبال تخلفات عرضه کننده در تسهیلات سه جانبه مصرفی، فصلنامه علمی دیدگاه های حقوق قضایی شمارۀ ۸۸ ، ۱۳۹۸
۵٫۱٫۲٫۴۱- اعمال حاکمیت بخش عمومی بر تولید برق توسط بخش خصوصی: چالش ها و راهکارها، نشریه انرژی ایران شماره ۴ ، ۱۳۹۸
۵٫۱٫۲٫۴۲- اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم، حقوقی نشریه حقوق خصوصی شماره ۱، ۱۳۹۹
۵٫۱٫۲٫۴۳- پاسخگویی بانک مرکزی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی آمریکا و ایران، فصلنامه تخصصی مطالعات حقوق عمومی شماره ۲، تابستان ۱۳۹۹
۵٫۱٫۲٫۴۴- رویکرد فرمالیسم حقوقی به سقوط تعهدات، شرایط و بایدها، مجله علمی پژوهشی حقوق پزشکی- ویژه‌ نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی
۵٫۱٫۲٫۴۵- امکان جبران خسارت و دادخواهی مصرف کننده در بورس اوراق بهادار با مطالعه تطبیقی حقوق ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی، نشریه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، شماره ۳ ،۱۳۹۹
۵٫۱٫۲٫۴۶- بررسی مفهوم مصرف کننده در بورس اوراق بهادارنشریه تحقیقات حقوقی شماره ۹۳ ،۱۴۰۰
۵٫۱٫۲٫۴۷- واکاوی «حق حبس»در نهاد خانواده با تاکید بر «فرض اعسار زوج» نشریه آموزه های فقه مدنی شماره ۲۳، ۱۴۰۰
۵٫۱٫۲٫۴۸- ایقاع نامعین و تعهد یک طرفه چالش، ارزیابی، حاصل ایقاع نامعین و تعهد یک طرفه چالش، ارزیابی، حاصل مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۹۸ ،۱۴۰۱
۵٫۱٫۲٫۴۹- جایگاه شرط «تغییر در کار» در نظم حقوقی قراردادهای پیمانکاری با تأکید بر قراردادها نمونه ایران، فیدیک و انگلستان نشریه پژوهش های حقوقی شماره ۵۲ ،۱۴۰۱

۵٫۲-تالیفات به زبان فرانسه:

۵٫۲٫۱ -Le juge face à la clause pénale

۵٫۲٫۲ -La propriété des améliorations apportées par le fermier sur le fonds loué

۵٫۲٫۳ -La modification du contrat de travail

۵٫۲٫۴ -La pollution du milieu marin par les navirs

۵٫۲٫۵ -Nemo auditur turpitudinem allegans: “nul ne peut invoquer en justice sa propre turpitude”e

۵٫۲٫۶ -La bonne foi

۵٫۲٫۷-مقاله چاپ شده در مجله حقوقی غرب فرانسه،۴/۱۹۹۸

Le professionnel et le consommateur

۵٫۲٫۸-پایان نامه .D.E.A :

L’obligation précontractuelle de renseignement 

۵٫۲٫۹-تز دکتری:

De l’obligation d’information dans le contrat

۵٫۲٫۱۰-کتاب، ناشر . A.N.R.T:

De l’obligation d’information dans le contrat

۶-سوابق اجرای پروژه:
۶٫۱-تهیه و تنظیم قرارداد احداث نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب – به سفارش سازمان سرمایه گذاری و پروژه های مشارکتی شهرداری تهران، ۱۳۸۵
۶٫۲-راه اندازی و همکاری در تدوین برنامه درسی جامع رشته حقوق اقتصادی دانشکده حقوق – به سفارش دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۵
۶٫۳-نقش موسسات بازرسی کننده کالا و خدمات در ایجاد تعادل قراردادی – به سفارش دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۵
۶٫۴-تدوین آئین نامه رفتاری رانندگان تاکسی در شهر تهران- به سفارش سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، ۱۳۸۸
۶٫۵-تدوین آئین نامه انضباطی رانندگان تاکسی در شهر تهران- به سفارش سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، ۱۳۸۸
۶٫۶-تدوین شرح وظایف شرکتهای خصوصی تاکسیرانی شهر تهران- به سفارش سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، ۱۳۸۸
۶٫۷-تدوین آئین نامه انضباطی شرکتهای خصوصی تاکسیرانی شهر تهران- به سفارش سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، ۱۳۸۸
۶٫۸-تدوین پیش نویس قانون جامع هسته ای کشور – به سفارش شرکت انرژی نوین (سازمان انرژی اتمی ایران)، ۱۳۹۱