پیشینه تحصیلی

استادیار و سرپرست گروه دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه علم اطلاعات ودانش‌شناسی

  تحصیلات

— دکترای علم اطلاعات از دانشگاه شهید چمران اهواز، تیر 1390
— کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، شهریور 1384
— کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه شیراز.  1382
— دیپلم علوم تجربی، دبیرستان توحید2، شیراز. 1377

  عضویت در انجمن ها

  عضو انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، عضویت در هیات مدیره از سال 1389-1392

  عضو پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی

  عضو شبکه علم سنجی کول نت

دبیر اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در سال 1387

سوابق تدریس در دانشگاهها

دانشگاه سمنان: درس سازماندهی اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبایی: واژه پردازی فارسی و لاتین، مجموعه سازی، آشنایی با بانکهای اطلاعاتی، دانشگاه شهید چمران اهواز: سازماندهی اطلاعات، کتابخانه ملی ایران: منابع مرجع الکترونیکی، دانشگاه جندی شاپور اهواز: آشنایی با بانکهای اطلاعاتی، مواد سمعی و بصری، مرجع شناسی لاتین.

  زمینه های تخصصی مورد مطالعه

  مطالعات آرشیوی، وب سنجی، مجلات الکترونیکی رایگان، بهره گیری از فناوری های اطلاعاتی در کتابخانه ها و آرشیوها

  شماره تماس و رایانامه: 02129905315, a_asnafi@sbu.ac.ir, aasnafi@gmail.com

  نشانی: تهران- ولنجک- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

dr asnafi

به وبگاه رسمی دکتر امیررضا اصنافی، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی خوش  آمدید