سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی

مشخصات تحصیلی

مقطع رشته گرایش دانشگاه معدل سال اخذ مدرک
دکتری تخصصی جغرافیا- برنامه­ ریزی شهری شهید بهشتی تهران و پلی­ تکنیک میلان، ایتالیا 18.73 1399
کارشناسی ارشد جغرافیا- برنامه ­ریزی شهری شهید بهشتی تهران 18.06 1393
کارشناسی جغرافیا- برنامه­ ریزی شهری و روستایی شهید بهشتی تهران 14.51 1391

رساله دکتری: تولید و بازتولید فضا در چرخه دوم انباشت سرمایه (مورد: منطقه سه کلان­شهر تهران): با درجه عالی و نمره 19.80

پایان­نامه ارشد: جهانی­ شدن و رابطه آن با فقر شهری (مطالعه تطبیقی: تهران و استانبول)؛ با درجه عالی و نمره 19.38

     زمینه مطالعاتی و تخصص­ها

زمینه مطالعاتی و تخصص ­ها
مسکن، برنامه ­ریزی شهری و منطقه ­ای، محرومیت­ زدایی، جغرافیای اقتصادی و اقتصاد شهری، روش تحقیق

   سوابق اجرایی و علمی

سمت مکان شروع خاتمه
مشاور و مجری بنیاد مستضعفان، شرکت اسکان ایران، میرداماد 1400 ادامه دارد
ناظر مرکز پژوهش ­های مجلس شورای اسلامی 1400 ادامه دارد
مدیرگروه اندیشکده پایا، کارگروه مسکن 1395 ادامه دارد
مدرس دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، گروه شهرسازی 1395 ادامه دارد
دستیار پژوهشی اساتید دانشگاه شهید بهشتی تهران، گروه جغرافیای انسانی و آمایش 1394 ادامه دارد
کارشناس دانشگاه شهید بهشتی تهران، مرکز مطالعات ناحیه و آمایش 1397 1398
مجری طرح سازمان جغرافیایی، دانشکده فنی و نقشه­برداری 1393 1397

     مدرس دروس دانشگاه

گروه دروس
شهرسازی اقتصادی شهری، برنامه ­ریزی منطقه­ ای، کارگاه شهرسازی 2، پروژه نهایی
جغرافیا پایان­ نامه و رساله

   راهنما و مشاور پایان­نامه­های دانشجویی: 13 پروژه

گروه سمت دانشجو عنوان سال
جغرافیای انسانی مشاور صدف صحراییان آسیب ­شناسی پارک­ها و فضاهای سبز شهری از منظری امنیت و ایمنی (منطقه 5، شهر شیراز) 1401
جغرافیای انسانی مشاور سجاد سعیدی بهینه ­سازی شاخص ­های محیط زیست شهری با تاکید بر رشد هوشمند 1401
جغرافیای انسانی مشاور محسن عباس­نژاد تاثیر هسته تجاری بازار بر توسعه محله ­ای (مورد: بازار نعمت­آباد) 1400
جغرافیای انسانی مشاور امید یزدانی تحلیل اثرات برند تجاری بر توسعه پایدار شهر بهنمیر 1399
شهرسازی راهنما بهاره شاهی آذر مساله شناسی و چاره جویی برای زنان در بازار کار غیر رسمی؛ (موردپژوهی: شاغلان محدوده  میدان هفت تیر) 1399
شهرسازی راهنما نازنین روشنی برنامه­ ریزی راهبردی ارتقای کیفیت زندگی در نواحی فرودست شهری؛ موردپژوهی: محله نظام­آباد 1399
شهرسازی راهنما غزال آزادی سنجش گستردگی فضایی شهر رشت با تاکید بر پدیده پراکنده رویی 1398
شهرسازی راهنما ثریا صباغ صالحانی تضاد کودکان کار و حق به شهر؛ بسوی حق تصرف فضا (مورد: مناطق 12 و 18 شهر تهران) 1398
شهرسازی راهنما مژده نصیر ارزیابی اولویت­های نوسازی و بهسازی بافت­های فرسوده شهری با تاکید بر شاخص­های کالبدی و اجتماعی در شهر قدس 1397
شهرسازی راهنما فاخته خضرایی نقش فضاهای سبز عمومی در افزایش حس تعلق به محله (مطالعه موردی: پارک هنرمندان، محله ایرانشهر) 1397
شهرسازی راهنما ریحانه مرادی آستانه کاربست نظریه حق به شهر در سیستم حمل و نقل درون شهری (نمونه موردی: منطقه 13 تهران) 1396
شهرسازی راهنما پونه قادری نقش نورپردازی فضاهای عمومی بر ارتقاء سلامت روحی و روانی شهروندان (نمونه موردی: منطقه 4 کلانشهر تهران) 1396
شهرسازی راهنما پگاه قادری بایستگی حضور زنان در فضای عمومی؛چالش ها و راهبرد ها (منطقه 4 کلانشهر تهران) 1396

     فهرست مقالات چاپ شده مصوب علمی-پژوهشی و ISI  ؛ 33 مقاله

عنوان مقاله عنوان مجله نویسندگان سال صفحات
میزان ادغام تهران در فرایند جهانی شدن مطالعات برنامه ­ریزی شهری (دانشگاه مازندران) پرویز آقایی، سعید ضرغامی 1392 26-11
بررسی و تحلیل میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری (مورد: محله جماران، منطقه 1 شهر تهران) مطالعات مدیریت شهری (واحد علوم و تحقیقات) پرویز آقایی، سامان حیدری 1392 42-32
امنیت اجتماعی در شهر (شاخص­ها و متغیرها) دانش انتظامی پلیس پایتخت (ناجا) سامان حیدری، پرویز آقایی 1393 49-33
سنجش و تحلیل میزان ادغام کلانشهرهای تهران و استانبول در فرایند جهانی شدن (مستخرج از پایان­نامه کارشناسی ارشد) مطالعات راهبردی جهانی شدن (مرکز تحقیقات ریاست جمهوری) دکتر محمد تقی رضویان، دکتر زهره فنی، پرویز آقایی 1393 161-137
سنجش و تدوین راهبرد امنیت اجتماعی پایدار (منطقه یک شهرداری تهران) پژوهشنامه جغرافیای انتظامی (ناجا) پرویز آقایی، دکتر احمد پوراحمد، حسین رئیسی 1393 70-45
بررسی و ارزیابی احساس امنیت اجتماعی در محله (مورد: محله­های جماران و فاطمی) چشم انداز برنامه­ریزی شهری (دانشگاه آزاد بروجرد) دکتر محمدتقی رضویان، پرویز آقایی 1393 57-43
تحلیل نظام سلسله مراتب شهری  استان آذربایجان غربی برنامه ریزی  محیطی (دانشگاه شهید بهشتی تهران) دکتر وحید ریاحی، پرویز آقایی، سعید ضرغامی، کمال اوسطی 1393 46-32
سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی در فضاهای سبز عمومی (مورد: پارک ملت) پژوهشنامه جغرافیای انتظامی (ناجا) دکتر لطفعلی کوزه گر، سعید ضرغامی، پرویز آقایی 1393 156-139
بررسی و ارزیابی برنامه های سرای محله درب دوم جغرافیا و پایداری محیط (دانشگاه رازی کرمانشاه) دکتر ژیلا سجادی، سعید ضرغامی، پرویز آقایی، حسن محمدیان 1393 18-1
تحلیلی بر فرصت­ها و چالش­های توسعه صنعت گردشگری در شهر جوانرود آمایش و توسعه (دانشگاه چابهار) حسن محمدیان، سامان حیدری، ابوالفضل مرادی، پرویز آقایی 1394 132-115
سنجش کیفیت زندگی شهری با تاکید بر جنسیت (مورد: شهر قروه) بوم شناسی شهری (دانشگاه پیام نور تهران) دکتر زهره فنی، سامان حیدری، پرویز آقایی 1394 78-65
تحلیلی بر امنیت اجتماعی شهروندان و تدوین برنامه­ریزی (مورد: منطقه یک شهر تهران) مطالعات امنیت اجتماعی (ناجا) دکتر ژیلا سجادی، پرویز آقایی، حسین رئیسی 1394 16-1
سنجش میزان کارایی زیرگذرهای شهری در راستای پایداری (مورد: چهار راه ولیعصر) مطالعات مدیریت شهری (واحد علوم و تحقیقات) دکتر جمیله توکلی نیا، حسین رئیسی، پرویز آقایی 1394 34-21
Strategy Planning For Sustainable Urban Tourism; Case Study: Baneh city Journal of urban management Zohreh Fanni, Parviz Aghaei, Hossein Raeisi 2015 234219
جهانی شدن، فضا و تغییرات در فرهنگ مصرف با تاکید بر تغییر کاربری­ها (مورد: محله سعادت آباد، منطقه 2 تهران) جغرافیا و مطالعات محیطی (دانشگاه نجف آباد) دکتر ژیلا سجادی، پرویز آقایی، کبری مرادی 1394 78-65
تحلیل مولفه­های تاثیرگذار بر رضایت­مندی از مقاصد گردشگری (مورد: شهرستان قروه) فضای گردشگری (دانشگاه آزاد ملایر) پرویز آقایی، دکتر محمدتقی رضویان، مجید سعیدی راد، مصطفی خزایی 1394 113-97
ارزیابی چالش‌های اجتماعی ناشی از بحران خشک‌سالی بر توسعه پایدار روستایی؛ مورد پژوهی: دهستان میانده از توابع بخش شبیکوه، شهرستان فسا فصلنامه جغرافیایی سرزمین (واحد علوم و تحقیقات) دکتر جمیله توکلی­نیا، محمدرضا پاک­نهاد، حسین رئیسی، پرویز آقایی 1395 27-13
ارزیابی مولفه­های شهروند هوشمند در فضاهای شهری با رویکرد انتقادی بر نظریه رشد هوشمند (مورد: محله ولنجک، منطقه یک شهرداری تهران) مطالعات مدیریت شهری (واحد علوم و تحقیقات) دکتر ژیلا سجادی، پرویز آقایی 1395 49-39
تحلیلی بر نقش مشارکت شهروندان در پایداری محله (مورد: محله­های جماران و ولنجک) پژوهش­های دانش زمین (دانشگاه شهید بهشتی) دکتر جمیله توکلی­نیا، حسن محمدیان، سعید ضرغامی، پرویز آقایی 1395 145-130
تاثیر ارزش ویژه برند گردشگری بر وفاداری گردشگران موزه (مورد مطالعه: موزه ملی ایران) گردشگری و توسعه (انجمن گردشگری ایران) دکتر لطفعلی کوزه­گر ، پرویز آقایی، حیدر محمدی 1396 207-190
تولید دانش و توسعه در هزاره سوم و بررسی معیارهای علمی مقالات پژوهشی جغرافیای شهری ایران پژوهش­های جغرافیای انسانی (دانشگاه تهران) حسن محمدیان، دکتر ژیلا سجادی، پرویز آقایی، مصطفی بیات 1396 605-587
تحلیل سنجش ابعاد احساس امنیت گردشگران در شهرهای مرزی (مورد مطالعه: شهر مریوان) پژوهشنامه جغرافیای انتظامی (ناجا) دکتر لطفعلی کوزه­گر ، پرویز آقایی، حسین رئیسی 1396 50-31
راهبردسنجی چالش­ها و فرصت­های استان کردستان در دفاع از سرزمین مدیریت نظامی (دانشگاه افسری امام علی) دکتر علی محمدپور، پرویز آقایی 1396 127-101
سنجش میزان سرمایه اجتماعی و رابطه آن با پایداری اجتماعی (مورد: محله اوین) توسعه پایدار محیط جغرافیایی (دانشگاه شهید بهشتی) دکتر جمیله توکلی­نیا، حسن محمدیان، پرویز آقایی، سامان حیدری 1398 102-86
تولید و بازتولید فضا در چرخه دوم انباشت سرمایه؛ نقدی بر زندگی روزمره در فضای زیسته (مستخرج از رساله دکتری) باغ نظر (پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی) پرویز آقایی، دکتر جمیله توکلی­نیا، دکتر محسن کلانتری، دکتر زهره فنی 1398 40-29
Production and Reproduction of Space in the Second Cycle of Capital Accumulation; A Critique of Everyday Life in Lived Space Bagh-e Nazar Journal Parviz Aghaei,  Jamileh Tavakolinia, Mohsen Kalantari, Zohreh Fanni 2020 29-40
تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار بر احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی سبز؛ موردپژوهی: پارک نیاوران، منطقه یک شهرداری تهران آمایش محیط (دانشگاه ملایر) دکتر بتول مجیدی، پرویز آقایی، سعید ضرغامی، حسین رئیسی 1399 20-1
ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری در شهرهای مرزی، رهیافتی جهت وفاداری گردشگران (مورد: شهر بانه) گردشگری و توسعه (انجمن گردشگری ایران) دکتر لطفعلی کوزه گر کالجی، پرویز آقایی، مراد دلالت، حیدر محمدی 1399 138-125
سیاست ها و برنامه های تأمین مسکن قابل استطاعت؛ مروری بر تجربه آمریکا چشم­انداز شهرهای آینده (دانشگاه خوارزمی) علی­محمد ابراهیمی، پرویز آقایی 1400 59-49
The Role of Urban Defenseless Spaces in Women’s Security: A Case Study of Jiroft, Kerman Province, Iran Spatium (Q1) Lotfali Kozegar, Parviz Aghaei, Afshin Mottaghi, Morad Delalat 2021 36-45
تحلیلی بر نقش زیرساخت های گردشگری پزشکی بر تصویر مقصد (مطالعه موردی: استان مرزی کردستان) علوم و فنون مرزی (ناجا) حیدر محمدی، محمد موسوی جد، پرویز آقایی، جوان احمدعزیز 1400 217-185
برآیند تولید فضا؛ مساله شناسی فضای پنداشته (مورد: منطقه سه کلان شهر تهران) (مستخرج از رساله دکتری) آمایش جغرافیایی فضا (دانشگاه گلستان)  پرویز آقایی، جمیله توکلی نیا، محسن کلانتری، زهره فنی 1400 23-1
اصول پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (CPTED) دانش انتظامی پلیس پایتخت (ناجا) لطفعلی کوزه گر کالجی  حسین مرادی  پرویز آقایی 1401 18-1

     فهرست مقالات ارائه شده در کنفرانس­ها و سمینارهای داخلی و خارجی؛ 22 مقاله

عنوان مقاله نویسندگان سال کنفرانس نوع ارائه
عناصر هويت بخش در شهرسازي اسلامي پرویز آقایی، میلاد قهرمانپور 1392 جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار سخنرانی
شهرسازی اسلامی و تاثیر آن بر شهرهای ایران پرویز آقایی، حسین رئیسی 1392 شهر اسلامی پوستر
تحليل اجتماعي بافت هاي فرسوده در راستاي بهسازي و نوسازي شهري میلاد قهرمان­پور، پرویز آقایی 1392 جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار سخنرانی
توسعه پایدار شهری؛ موانع و راهکارها (مورد: کرمانشاه) سعید ضرغامی، لیلا معصومی، پرویز آقایی، دکتر رحمت­الله منشی­زاده 1392 معماری پایدار و توسعه شهری پوستر
كاربرد Web GIS در مديريت يكپارچه مخاطرات طبيعي حمید کریمی، پرویز آقایی 1392 همایش در آنتالیا، ترکیه پوستر
باغ بام ها و دیوارهای سبز راهکاری برای توسعه پایدار پرویز آقایی، حسین رئیسی، باقر احمدی، سامان حیدری 1393  توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها سخنرانی
ضرورت توجه به حفظ و احیا فضای سبز شهری سامان حیدری، باقر احمدی، حسین رئیسی، پرویز آقایی 1393 توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها سخنرانی
تحلیلی بر نظریات غیررقابتی بودن کلانشهر تهران در اقتصاد جهانی پرویز آقایی، معین برزگرزاده 1393 توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی پوستر
جذب توريسم گامي جهت تحقق توسعه پايدار مطالعه موردي:شهرستان بانه حسین رئیسی، پرویز آقایی، الهام جانقربان، کمال اوسطی 1393 گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار سخنرانی
شهرهاي مياني و نقش آن در توسعه منطقه اي مطالعه موردي:شهرستان قروه پرویز آقایی، سعید ضرغامی، حاصل دستینه، غلامحسین شیخ­حسنی 1393  معماری پایدار و توسعه شهری پوستر
بررسي و تبيين مولفه هاي جهاني شدن سياست معین برزگرزاده، پرویز آقایی 1393 علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی پوستر
ارزيابي اثرات گردشگري خانه هاي دوم بر توسعه پايدار روستايي پرویز آقایی، حسین رئیسی،کمال اوسطی، حسن محمدی 1393 گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار سخنرانی
گردشگری پایدار روستایی؛ مورد: روستای پالنگان پرویز آقایی، دکتر رحمت­الله منشی­زاده 1393 جغرافیا و توسعه پایدار شهری و روستایی پوستر
جهانی شدن و الزامات پایداری توریسم پرویز آقایی، کمال اوسطی، حسین رئیسی، الهام جانقریان 1393 جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار سخنرانی
نقش پتانسیل­های طبیعی در جذب گردشگران کمال اوسطی، حسن محمدی، حسن رئیسی، پرویز آقایی 1393 جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار سخنرانی
Controlling the air pollution and making sustainable income for municipality of Tehran metropolitan area as double goal of fuel tax دکتر لطفعلی کوزه­گر، پرویز آقایی، مرتضی آذری 1395 کنفرانس بین المللی در فرانسه سخنرانی
نقدی بر ساختار کنونی: اقتصاد شبه­سرمایه­داری و گسیختگی فضا (مستخرج از رساله دکتری) دکتر محمدتقی رضویان، دکتر زهره فنی، پرویز آقایی 1396 یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت سخنرانی
رهیافت توسعه در هزاره سوم؛ تمرکززدایی از حکومت ملی به دولت محلی دکتر لطفعلی کوزه­گر، بتول حسینی، مصطفی رضایی، پرویز آقایی 1398 هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سخنرانی
الزامات و بایسته‌های اجرای الگوی پیشرفت؛ بسوی حکمروایی خوب شهری بتول حسینی تلی، دکتر لطفعلی کوزه­گر، پرویز آقایی 1399 نهمین هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پوستر
شهری شدن سرمایه؛ گذار از چرخه اول به چرخه دوم انباشت سرمایه (مورد: منطقه سه کلانشهر تهران) پرویز آقایی، دکتر جمیله توکلی­نیا، دکتر محسن کلانتری، دکتر زهره فنی   1399 پنجمین همایش بین­المللی افق­های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی سخنرانی
تحلیلی بر آموزه های کشور چین برای مقابله با شیوع بیماری کرونا دکتر لطفعلی کوزه گر کالجی، دکتر بتول حسینی تلی, پرویز آقایی 1401 دومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری پوستر
الگوی توسعه پایدار شهری با تاکید بر شهر الکترونیک دکتر لطفعلی کوزه گر کالجی، دکتر بتول حسینی تلی, پرویز آقایی 1401 یازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پوستر

     سایر مقالات و سخنرانی­ها در مجامع علمی: 15 مقاله

عنوان مقاله نویسندگان سال مجمع
ارزیابی سیاست­های تامین مسکن شهری در جمهوری اسلامی ایران پرویز آقایی 1396 مرکز بررسی­ های استراتژیک ریاست جمهوری
اقتصاد شبه ­سرمایه­ داری و گسیختگی فضا؛ رسالت برنامه­ ریزان در روال ناکافی کنونی چیست؟ پرویز آقایی 1396 ویژه­ نامه یازدهمین دوره کنگره پیشگامان پیشرفت
آسیب‌ شناسی شهری در کلانشهر تهران؛ ریشه‌ها و راهکارهای مدیریتی پرویز آقایی 1397 مرکز بررسی­ های استراتژیک ریاست جمهوری
جهانی‌شدن و سازمان فضایی متاثر از آن پرویز آقایی 1397 مرکز بررسی­ های استراتژیک ریاست جمهوری
بسته نهادی-مقرراتی حل مساله مناطق محروم شهری با تاکید بر مسکن قابل استطاعت (گزارش) علی­محمد ابراهیمی، پرویز آقایی 1399 خبرگزاری فارس
معضل حاشیه نشینی حل شدنی است؟/ سه اقدام برای حل بخشی از مشکل حاشیه‌نشینی (مصاحبه) پرویز آقایی 1399 خبرگزاری فارس
تجربه جهانی حل مساله حاشیه‌نشینی/ قوانین چگونه «حاشیه‌نشینی» را تشدید می‌کنند؟ (مصاحبه) پرویز آقایی 1399 خبرگزاری فارس
چرا حاشیه‌نشین‌ها حاضر نیستند به شهرهای جدید بروند؟ (میزگرد) دکتر مهدی روح­اللهی، پرویز آقایی؛ علی محمد ابراهیمی 1399 خبرگزاری فارس
حلقه مفقوده طرح­های تامین مسکن؛ اختلاط سکونتی-درآمدی (یادداشت) علی­محمد ابراهیمی، پرویز آقایی 1399 خبرگزاری وقایع روز
نسبت فناوری در حکمرانی شهری (مصاحبه) پرویز آقایی، مازیار نبی­زاده 1400 مرکز پژوهشی آرا
اصل توجه به محرومان در برنامه­ریزی اجتماعی (یادداشت) پرویز آقایی 1400 خبرگزاری مهر و روزنامه­های جمهور، پیشرو، اطلاعات و …
زنجیره تولید مسکن، رهیافتی در نیل به ساماندهی حاشیه‌نشینی /آیا حل مسئله حاشیه‌نشینی راهکار دارد؟ (یادداشت) علی­محمد ابراهیمی، پرویز آقایی 1400 خبرگزاری فارس
بارآفرینی بافت­ های فرسوده پرویز آقایی 1400 صدا و سیما، رادیو گفتگو
بررس ابعاد چالش اجاره ­نشینی پرویز آقایی 1400 صدا و سیما، رادیو گفتگو
ساماندهی بازار اجاره­ بهای مسکن پرویز آقایی 1401 صدا و سیما، رادیو گفتگو

     فهرست کتاب­ها ؛ 2 کتاب

   
عنوان کتاب نویسندگان ناشر سال شابک  
جهانی شدن و فقر شهری (بررسی تطبیقی کلانشهرهای تهران و استانبول) دکتر محمدتقی رضویان، پرویز آقایی انجمن ژئوپلیتیک ایران (دانشگاه خوارزمی تهران) 1394 7-2-94017-600-978  
 

   فهرست طرح­های انجام شده ؛ 9 طرح

عنوان مسئولیت سازمان تعداد صفحات سال
الگوی اجرایی تبدیل نواحی حاشیه نشین به شهرک های موضوعی (تولیدی)؛ مورد: شهرستان بهارستان، محدوده حاشیه‌نشین سلطان‌آباد مجری طرح شرکت اسکان ایران (بنیاد علوی) 260 1401
بسته راهبردی-عملیاتی برای حل مساله حاشیه نشینی در ایران مجری طرح شرکت اسکان ایران (بنیاد علوی) 85 1400
ارائه بسته نهادي-مقرراتي جهت حل مساله مناطق محروم شهري در کلانشهرهاي ايران ايران (با تاکيد بر مزيت اقتصادي) مجری طرح اندیشکده پایا 110 1400
الگوی بهینه ساختاری-کارکردی نهاد محلی مسکن مجری طرح شرکت اسکان ایران (بنیاد علوی) 107 1400
بسته نهادی-مقرراتی جهت حل مساله مناطق محروم شهری در کلانشهرهای ایران (با تأکید بر مسکن قابل استطاعت) مجری طرح اندیشکده پایا 126 1399
چالش هاي فيزيکي در نواحي حاشيه نشين ؛ مساله يابي و حل مساله مجری طرح اندیشکده پایا 65 1398
تأثیر مقررات کاربری اراضی (قوانین زمین و مسکن) بر گسترش حاشیه­نشین و راهبردها و راهکارهای حل مسئله مجری طرح اندیشکده پایا 150 1398
ارزیابی پتانسیل­های استان کردستان در دفاع از سرزمین با تبیین ژئوپلیتیکی کردستان عراق مجری طرح سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 400 1394
تحلیل آمایش دفاعی استان آذربایجان غربی با تاکید بر جنگ تحمیلی عراق بر ایران مجری طرح سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 300 1396

   افتخارات و عناوین

 • پژوهشی
 • کسب جایزه بهترین طرح مجلس شورای اسلامی در جشنواره شهید مدرس و دریافت لوح تقدیر، تندیس و جایزه نقدی از ریاست محترم مجلس، 1399
 • کسب بورس تحصیلی وزارت علوم (فرصت مطالعاتی) و پذیرش به عنوان پژوهشگر میهمان در دپارتمان­ شهرسازی و مطالعات شهری، دانشگاه پلی­تکنیک میلان (Polytechnic University of Milan)، 98-1397
 • دانشجوی برگزیده و ممتاز دانشگاه شهید بهشتی (دانشکده علوم زمین) به دلیل فعالیت­های پژوهشی و دریافت لوح تقدیر، 1396
 • دانشجوی برگزیده نخبگان (عضو بنیاد نخبگان) در مقطع دکتری تخصصی و استفاده از تسهیلات نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان کشور به دلیل فعالیت­های آموزشی و پژوهشی، 1396
 • دانشجوی برگزیده نخبگان (عضو بنیاد نخبگان) در مقطع دکتری تخصصی و دریافت جایزه 80 میلیون ریالی بنیاد ملی نخبگان کشور به دلیل فعالیت­های آموزشی و پژوهشی، 1395
 • پایان­نامه برتر کشور در مقطع کارشناسی ارشد در شانردهمین دوره انتخاب پایان­نامه­های برتر جمهوری اسلامی و دریافت تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی، 1395
 • پایان­نامه قابل تقدیر در مقطع کارشناسی ارشد و دریافت لوح سپاس از طرف وزارت کشور (کنگره پیشگامان پیشرفت)، 1395
 • داوری فصلنامه­ها و مجامع علمی: فصلنامه Architecture and Building Engineering، (ژاپن) با درجه Q1؛ فصلنامه پژوهش­های جغرافیای انسانی (دانشگاه تهران)، از 1399؛ فصلنامه پژوهش‌های منظر شهری (گروه شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت)، در 1394؛ فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی (گروه جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی)، از 1394؛ فصلنامه چشم­انداز شهرهای آینده (دانشگاه خوارزمی)، از 1399؛ شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی (وابسته به نهاد ریاست جمهوری)، از 1395؛ دومین دوره جشنواره ملی خیام در انتخاب پایان­نامه­های برتر کشور، در 1398
 • آموزشی:
 • معدل الف و رتبه 3 فارغ­التحصلی واحدهای آموزشی در مقطع دکتری تخصصی (با معدل 18.73)، 1395
 • رتبه 1 آزمون ورودی دکتری تخصصی (مصاحبه علمی) در دانشگاه­های تهران، شهید بهشتی و خوارزمی، 1394
 • رتبه 11 (سال 1393) و 16 (سال 1394) کشوری در آزمون متمرکز دکتری تخصصی در رشته جغرافیا و برنامه ­ریزی شهری و پذیرش نهایی در دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • کسب معدل الف (18.06) در دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1393
 • رتبه 21 آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، 1391
 • رتبه 15 آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی، 1391