وبگاه دکتر حسین سیمایی صراف
رزومه

بسمه تعالی

 

                                                        رزومه

۱- مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : حسین سیمایی صراّف، فرزند علی اکبر، متولد:۱/۱/۱۳۴۷

 

۲- موقعیت شغلی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مدیر گروه پژوهشی حقوق خصوصی پژوهشکده حقوقی شهر دانش

وکیل پایه یک دادگستری

داور اتاق بازرگانی ایران

 

۳- تحصیلات

     الف- دانشگاهی

  • لیسانس حقوق از دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه تربیت مدرس
  • دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی

 

       ب- حوزوی

بیست سال تحصیل مستمر(۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰ ) در زمینه‌های ادبیات عرب، منطق، کلام، فلسفه، فقه و اصول، در حوزه‌های علمیه مشهد و قم که بیش از هشت سال آن با شرکت در دروس خارج فقه و اصول آیات عظام میرزا جواد تبریزی‌ره، وحید خراسانی و سید محمود هاشمی شاهرودی سپری شده است.

 

۴- سوابق آموزشی

الف- تدریس حقوق مدنی، حقوق تجارت، داوری بازرگانی بین‌المللی، تجارت بین الملل، حقوق اقتصادی و حقوق اسلامی(فقه، قواعد فقه و اصول فقه)، در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، از سال ۱۳۷۶ تا‌کنون.

ب- تدریسِ فقه، اصول فقه، منطق و ادبیات عرب در حوزه های علمیه مشهد و قم.

 

۵- سوابق پژوهشی

     الف- آثار انتشار یافته

۱- کتاب

۱-۱٫ شرط ضمنی، مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق ایران و کامن‌لا، انتشارات مرکز تحقیقات علوم اسلامی، ۱۳۸۰٫ این کتاب به عنوان اثر برگزیده در جشنواره کتاب حوزه علمیه قم انتخاب و معرفی شده است.

۲-۱٫ قیاس در استدلال حقوقی؛ مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و کامن لا، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، ۱۳۹۱٫ برگزیده هفتمین جشنواره بین المللی فارابی و بیست هفتمین دوره جایزه کتاب فصل ( پاییز ۹۲)

۳-۱٫ تحلیل فقهی لایحه حقوق تجارت، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، با همکاری جمعی از نویسندگان

 

۲- مقالات فارسی

۱-۲ – حسن نیت در قرارد‌اد‌های بین‌المللی؛ قاعده‌ای فراگیر یا حکمی استثنایی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ش۴۱٫ با همکار

۲-۲- مطالبه بهای شرط، تضمینی جدید برای تخلف از شرط و نقد رویکرد سنتی، فصلنامه پژوهشی نامه مفید، ش۶۷٫

-۳-۲ – ثابت و متغیر در اندیشه سیاسی امام خمینی، مجله حکومت اسلامی، ارگان مجلس خبرگان، ۱۳۷۸

۴-۲- قلمرو مالکیت خصوصی و حکم مصادره اموال از دیدگاه امام خمینی، مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی،ج۶٫

۵-۲- امام خمینی و قانون اساسی مشروطه، نشریه کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی

۶-۲- عنوان ‌گیری از قرآن کریم، مجله بینات، ش ۶٫

۷-۲ – مروری انتقادی بر ضمانت اجرای تخلف از شر ط از دیدگاه فاضل نراقی، مجموعه آثار کنگره تخصصی فاضلین نراقیین

۸-۲- قاعده نفی سبیل و برخی از نمود‌های آن، مجله دادرسی،ش.۲۰

۹-۲-قلمرو استدلال قیاسی؛ با نقدی بر روش شناسی قیاس جزائی در فقه، مجله پژوهشهای حقوقی، ش۱۵

۱۰-۲- منطق حقوق مدرن و اصول فقه؛ خاستگاه و کاربردهای متفاوت با مطالعه موردی نظام حقوقی ایران، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش ۵۵

۱۱-۲- شرکت اروپایی، خاستگاه، تشکیل و ساختار، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش ۵۲، به اتفاق همکار

۱۲-۲- علّت و راه های کشف آن در استدلال قیاسی؛ مطالعه تطبیقی در فقه و کامن لا، مجله پژوهش های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس، ش۲، (۷۲ پیاپی)

۱۳-۲- مفهوم و موجبات طلاق در حقوق ایران و انگلیس، مجله پژوهشهای حقوقی، ش ۱۹، به اتفاق همکار

۱۴-۲- قلمرو اجرای کنوانسیون روتردام؛ تعارض با دیگر کنوانسیون ها و عدم پذیرش حق شرط، مجله حقوقی بین المللی، ش۴۵، به اتفاق همکار

۱۵-۲- واکاوی احکام تخلف از شرط مقدار در حقوق ایران، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق، ش ۶٫، به اتفاق همکار

۱۶-۲- تعهدات و مسولیت های متصدی حمل و نقل دریایی در کنوانسیون روتردام، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به اتفاق همکار

۱۷-۲- سقط جنین در پرتو حکم ثانوی، تبیین خطاهای مصداقی و نقد قانون سقط درمانی، مجموعه مقالات، انتشارات سمت و پژوهشگاه رویان، ۱۳۹۳٫

۱۸-۲- توسعه طلاق قضایی به نقض معاشرت به معروف، مجموعه مقالات کنفرانس حقوق عمومی در قرآن، ۱۳۹۳

۱۹-۲- تعارض ادله، در حال نشر در دائره المعارف بزرگ اسلامی، گواهی به پیوست است.

۲۰-۲- زبان علم حقوق ایران، مجله پژوهشهای حقوقی، ش ۲۱، به اتفاق همکار

۲۱-۲- از مالکیت تا حاکمیت؛ مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی، دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی، ش۵، بهار و تابستان ۱۳۹۳٫ به اتفاق همکار

۲۲-۲- بررسی تطبیقی حسن نیت در فقه، حقوق خارجی و اسناد بین المللی، مجله علمی- پژوهشی آموزه های فقه مدنی، شماره ۱۰، زمستان ۱۳۹۳

۲۳-۲- رویکردهای تازه در نظام حقوقی اعسار، نشریه علمی- پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، گواهی پذیرش .

۲۳-۲- نقدی بر آموزش حقوق تجارت در ایران، مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر بهروز اخلاقی، نشر موسسه پژوهشهای حقوقی شهردانش، ۱۳۹۳٫

۲۴-۲- روش های تعیین بهای شرط، تعارض نظم و عدالت، مجله علمی پژوهشی آموزه های فقه مدنی، ش ۱۱، ۱۳۹۴٫ به اتفاق همکار

مقالات انگلیسی

۳-۱- Analogical Reasoning: A Comparative Study of Ratio Decidendi in Islamic   Jurisprudence and Common Law, presented in .UN. OF EXETER, UK.

۳-۲-Analogy: A Source of Norms or A Method of Interpretation. Presented in UN OF BIRMINGHAM, UK.

۳-۳- The influence of modern humanities in the seminary thought and educational system of Qum, Durham UN.,UK.

 

 

ب- راهنمایی، مشاوره و داوری دهها پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری

 

۶- همکاری‌های علمی

– عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی – ترویجی پژوهشهای حقوقی

– همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

– همکاری با پژوهشگاه قوه قضاییه

– همکاری با معاونت آموزش دادگستری استان تهران

 

۷- سمت های اجرایی در حال حاضر

– مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

– عضو شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت علوم

– عضو هیات بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون های سراسری

– عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم

– عضو هیات مرکزی بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی وزارت علوم

– نماینده معاونت حقوقی وزارت علوم در کمیسیون ملی یونسکو

 

۸- علایق پژوهشی

حقوق اسلامی، هرمنوتیک حقوقی، حقوق تجارت، حقوق داوری، تجارت بین الملل، حقوق اقتصادی