تصاویر

بازدید از مدرسه و کتابخانه مدرسه سپه سالار، 23 مهر 1397.
اردوی علمی قم، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، 27 آبان 1395. ابومحمد بحرانی، مهران اسماعیلی، حسن سلیمی باهر، دکتر منصور داداش نژاد، احمد الحسینی، شادی میرزاجانی، مینا نایری، مریم بهداروند، بیان شیخ احمدی، سعید حسینی.