شرح حال

در سال 1350 خورشیدی به دنیا آمدم. دوره دبیرستان را در رشته علوم تجربی، در سال 1368 به پایان رساندم. یک سال بعد وارد حوزه علمیه قم شده و سپس دوره های مقدماتی و میانی را طی کردم. در سال 1374 در رشته تاریخ دانشگاه باقر العلوم (ع) پذیرفته شدم و پس از 5 سال، دوره کارشناسی را به پایان رساندم. تحقیق پایانی دوره کارشناسی، پیرامون وضعیت تحصیل زنان، تنبیه زنان و حضور اجتماعی زنان در دوره پیامبر بود. در همین ایام به عنوان دبیر علمی بخش تاریخ دایرة المعارف قرآن کریم مشغول کار  شدم اما سه سال بعد و در 1383 به عنوان مدیر همان بخش به همکاری خود را ادامه دادم که تا سال 1396 ادامه یافت. بر این اساس از میانه های مدخل های تاریخ و اعلام حرف الف تا پایان مدخل های حرف س در دوره بنده به انجام رسید.

در سال 1379 در مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ (گرایش اسلام) دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته شدم و به دلیل علاقه مندی به مباحث سنت و مدرنیته، موضوع پایان نامه ارشد خود را جریان های فکری مصر در سده نوزدهم انتخاب کردم تا برخورد نخستین امواج مدرنیته را با سرزمین های اسلامی بازخوانی کنم. مصر در این دوره مامن اندیشمندان مسلمان مناطق مختلفی بود. در این پایان نامه، ضمن بررسی دو جریان نواندیشی دینی و نواندیشی غیردینی، اندیشه های رفاعه طهطاوی، سید جمال الدین اسدآبادی، محمد عبده، شبلی شمیل و فرح انطون واکاوی گردید. این پایان نامه در سال بعد به عنوان پایان نامه شایسته تقدیر سال 1392 در رشته تاریخ انتخاب شد و جایزه گرفت.

در سال 1383 در مقطع دکتری رشته تاریخ (گرایش اسلام) دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته شدم. همزمان در سال 1384 به هیات علمی پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت (ع)، از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی درآمدم و به عنوان مدیر گروه تاریخ و تمدن تا سال 1390 در این پژوهشکده فعالیت کردم. در دانشگاه ترجیح دادم برای انتخاب موضوع تز دکتری مجددا به دوره صدر اسلام بازگردم و این بار از منظری دیگر به تاریخ پیامبر بپردازم. زمینه های زیستی و رویکردهای جدید، مرا به مطالعه جامعه صدر اسلام کشانید. تز دکتری با عنوان تاثیر مناسبات قبیله ای بر گروه بندی های اجتماعی مدینه در عصر پیامبر، به راهنمایی دکتر صادق آئینه وند، را در خرداد 1389 دفاع کردم.

در پایان تابستان 1390 به همکاری خود با پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پایان دادم و به عنوان هیات علمی و عضو گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی، فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کردم. دو سده نخست هجری و به ویژه صدر اسلام یکی از حوزه های علمی مورد علاقه بنده است. حوزه دیگر مطالعات بنده، بررسی منابع معاصری است که پیرامون حادثه عاشورا و مقتل امام حسین (ع) نوشته شده است. به علاوه در حوزه های نظری و روشی فعالیت هایی داشته و دارم. من به زبان عربی اعم از عربی رسمی یا گویش های خلیجی، عراقی، مصری و شامی سخن می گویم و آثار آکادمیک متعددی اعم از کتاب و مقاله ترجمه کرده ام (از زمستان 1382 و پس از آن). فعالیتم در حوزه ترجمه به رغم آن که کاهش یافته است ولی همچنان ادامه دارد.