معرفی

دکتر بهمن حاجی­‌پور مدرک کارشناسی خود را در رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد را در رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نمود. سپس در رشته مدیریت بازرگانی- سیاست‌گذاری بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی در دکتری تخصصی فارغ‌­التحصیل شد. دکتر حاجی‌پور در حال حاضر دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی است.

حوزه‌های تحقیقاتی

مدیریت استراتژیک

حوزه‌های استراتژی بنگاه، استراتژی رفتاری، رقابت

مدیریت بازاریابی

استراتژی بازاریابی، برندینگ، رفتار مصرف‌کننده، تبلیغات