شما می توانید وب سایت شخصی اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری را ملاحظه نمایید.

توجه:  مرکز فناوری اطلاعات  و ارتباطات دانشگاه شهید بهشتی مسؤولیتی در قبال محتویات صفحات شخصی اساتید و دانشجویان دکترا ندارد

اطلاع از شیوه دریافت وب‌ سایت شخصی اساتید محترم و دانشجویان دکترا تحت دامنه دانشگاه شهید بهشتی