گفتمانهاي فقهي حاکميت مردم
جولای 31, 2020
سفر حج (قطره ای در امواج طواف)
جولای 31, 2020
 
 

نغمه دل

منتشر شده در هفته نامه چهل چراغ شماره 400 دوشنبه 1شهريور 1389ص،9
* نغمه دل*
"به مناسبت ماه مبارک رمضان"
به نام وياد اوکه ذکرش اطمينان بخش،حمد وثنايش ارام بخش،طلب عفو ومغفرتش اميد بخش واحساس قربش منزلت بخش......
*********
الهي نه قدر ومنزلت تو شناسم،نه راز هستي تو دانم،نه امکان وصال تو در توانم،نه بيان عظمت تودر زبانم، نه هجروصال تو خواهم ونه.......
**********
الهي ايمان من به تو از ره عشق است نه به رياضت فکر است.پس بينايي ده تا از راه به چاه ،از صعود به سقوط ،از هستي به نيستي وازعزت به ذلت نيفتم.
***********
الهي اگر آفتاب وصل تو از قله محبتت نتابد وانوار زرين تو گرما بخش وجود ضعيفم نشود ومرغزار دلم از زلال معرفت تو سيراب نگردد،اگر از اقيانوس مواج وهولناک خطر به ساحل ظفر هدايتم نکني،اگر ازمستحق تهنيت تو مستوجب تعذيت شوم،اگر از نخوت وغرور کاذب،ازدنيا ومافيهاي جاذب از ملاهي ومناهي،از تباهي وسياهي ، از دنائت وجهالت، از خفت ومذ لت واز زوال وانحطاط نجاتم ندهي ودر يک کلام بحلم کني واز استيناس با تو نا اميدشوم چگونه ازحايلي هايل به سلامت بگذرم وخواب غفلت را به بيداري تبديل کنم ودامنت را به کف آرم......
************
الهي به کرمت بنياد عشق مرا ويران،غنچه شکفته ايمان مرا پريشان،جسم جسيم مرا بي جان وخوان اميد مرا بي نان مکن.من گرفتار بلاي توام،پس تو مرا به بلاي ديگري گرفتار مکن......
************
الهي تو خوب مي داني که دلپذيرترين ،زيباترين ولطيف ترين لحظه هاي زندگيم با تو بودن بوده است.من به اميد نوازشي در ستايش تو شکوفه شوق پرورده ام،آيا رواست اين شکوفه را پژمرده واز آب چشمه سار رحمت ومحبتت محروم نمايي؟
**************
الهي عمر خود را بيهوده گذراندم .در تمام ايام در اوراق پاره ها وسياه مشق ها مستغرق شدم.اگر چه راه درمان دانستم؛اما درمان نکردم.حال اگر درخواستم را اجابت نکني وبر کشته هاي اندکم باران رحمت ومحبت نباري، هنگام درو چگونه واز چه خرمني برداشت کنم که توشه آخرتم شود؟چگونه اميد داشته باشم که ذمائم به محامد بدل شود؟........
***************
الهي من بنده ضعيفي بيش نيستم ؛اما تو خوب مي داني که از صباوت به دامن تو چنگ انداخته ام وازتو ياري خواسته ام.تو خود شاهدي که هيچگاه از درياي رحمت ومحبت تو نوميد ومايوس نبوده ام،پس تو هم مرا نوميد مساز.مرا به خودم وامگذار.......
****************
الهي من نه طاقت آتش فراق تورا دارم ونه لياقت وصل تو،پس تو خود اين شايستگي را به من ارزاني دار تا در کنف لطف،محبت وحمايت تو بتوانم ذره اي از ذات وجوديت شوم که چون وصل گردم به مثابه قطره اي که به دريا ميرسد جاودان شوم.......
*****************
الهي تو خوب ميداني که هميشه خواسته ام به سوي تو حرکت کنم، در مسير حرکت گاه حواشي پرزرق وبرق دنيا حرکت مرا کند وبه خود جلب نموده است؛ اما به محض اينکه متوجه شده ام،مجددا حرکت به سوي تو را آغازيده ام.پس ازتو ميخواهم بر سرعت من بيفزايي وگامهايي به من عطا کني که توان پيمودن اين راه پر فراز ونشيب را داشته باشند.به من استقامتي عطا کن تا کند نشوم.به من فهمي ببخش تا مسير را از حواشي باز شناسم.به من نيرويي ده تا جاذبه هاي زود گذر نتوانند مرا از تو غافل سازند.به من بصيرتي ده تا فرع را به جاي اصل نگيرم........
*****************
الهي من بسان کودکي بازيگوش بعضا به بازيچه ها مشغول شده ام .اگر ندا ونهيب تو نباشد چه بسا گرفتار شوم.خدايا مرا از ندا ونهيبت محروم مساز.اگر چه در مسير حرکت چند صباحي سرگرم شده ام؛اما مي دانم که مقصود تواي،پس مرا با زنجيره محبتت بکشان تا از کاروان عاشقان ره پويان وصال تو محروم ومحجور نشوم.......
*****************
الهي تو طبيب درد دردمنداني وتو خوب مي داني که درد مندم،آزرده ام،خسته ودل شکسته از دنيا ومافيها پس باجرعه اي از زلال محبت وعشقت دل دردمندم را چاره ساز،عطشم را سيراب وسوز وگدازم را با خنکاي وجوديت آرامش بخش..........
******************
الهي رشته محبتي که بين من وتو واصل شده است را نگسل،آنرا روز به روز مستحکم ومقاومتر کن تا با چنگ بدان بتوانم به وصال تو نائل آيم.........
*******************
الهي همان گونه که خود گفته اي "ان النفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربي غفور الرحيم" من نفس خود را تبرئه نمي کنم واز آن بيمناکم،مگر تورحم کني ،اي مهربانترين مهربانان. مگر نگفته اي" ادعوني استجب لکم" .مرا بنده اي بنگر که تورا خوانده است.پس در اين ماه رحمت ومغفرت مرا اجابت کن يا ارحم الراحمين.
********************
قطعه اي از کتاب منتشر نشده ""آيينه زندگي"" به قلم دکتر جواد اطاعت عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي.
BUY NOW