ژئوپلیتیک و سیاست خارجی ایران (چاپ اول)
جولای 31, 2020
گفتمانهاي فقهي حاکميت مردم
جولای 31, 2020
 
 

مجموعه مقالاتی پیرامون توسعه سیاسی

مولف: جواد اطاعت
ناشر: نشر سفیر
تعداد صفحه: 184
نوبت چاپ: اول، آذر 1378.
شابک:
1-7-91031-964
چکیده: توسعه سیاسی عمدتا به افزایش ظرفیت و کارایی نظام سیاسی در حل و فصل تضادها و بحران ها، توانایی برای تغییرات اساسی در جامعه، ساختار سیاسی تنوع یافته و تخصصی شده، توزیع اقتدار سیاسی در کلیه بخش ها و حوزه های جامعه، و بهینه سازی و گسترش مشارکت جمعی سازمان یافته و نهادمند اطلاق می گردد. اما محور بحث توسعه سیاسی به طور کلی، مشارکت و رقابت تکثرگرایانه مردمی در قالب احزاب، تشکل ها، نهادهای مدنی در چهارچوب قواعد پذیرفته شده برای اداره جامعه، مدیریت و رهبری نظام سیاسی است.
BUY NOW