مشخصات​

نام و نام خانوادگی:

یداله دادگر

گروه آموزشی:

اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

تحصیلات:

دكترای علوم اقتصادي از دانشگاه تهران, ايران

 

علم سنجی​

8
h-index
203
Citations

بیوگرافی

يدالله دادگر متولد سال ۱۳۳۲ در کرمانشاه است. وی در سال ۱۳۵۷ از دانشگاه شیراز کارشناسی اقتصاد گرفت. پس از فارغ‌التحصیلی در مقطع کارشناسی‌ارشد در رشته‌ی اقتصاد، دكتری اقتصاد خود را در سال ۱۳۷۴ از دانشگاه تهران دریافت کرد. وی هم‌اکنون عضو هيئت علمی و استاد گروه حقوق اقتصادی دانشگاه شهيد بهشتی است. علاوه بر تدریس در دانشگاه‌های مختلف، از اهم سمت‌های اجرایی وی معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه بهشتی از سال ١٣٩۶ تا ١٣٩٨، دبیری کنفرانس ملی سازمان مالیاتی در سال ١٣٩٧، سردبیری مجله انگلیسی بین‌المللی International journal of new political economy از سال ١٣٩۵ تا کنون، سردبیری و مجری پروژه ملی دانشنامه اقتصاد وزارت علوم از سال ۱٣٩۶ تا ١۴٠٠، بوده است. دادگر در سال ١٣٩٩ به‌عنوان استاد نمونه‌ی دانشگاه شهید بهشتی شناخته شد.

راه ارتباطی​

رایانشانی آکادمیک:

y_dadgar@sbu.ac.ir

رایانشانی شخصی:

yydadgar@gmail.com