-

پروژه های پژوهشی

پروژه های پژوهشی:

 • مجري پروژه، شناسایی و تحلیل فرصت ها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی در فضای مجازی برای دانشجویان، کارفرما: معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی، سال اجرا: 1393 الی 1394.
 • مجري پروژه، تدوین برنامه راهبردی و ساختار سازمانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کارفرما: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال اجرا: 1393.
 • مجري پروژه، تولید ادبیات نظری و مفهومی مدیریت جهادی، کارفرما: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، سال اجرا: 1393.
 • مجري پروژه، طراحي و استقرار مديريت دانش در شركت ملي گاز ايران، کارفرما: مدیریت توسعه منابع انسانی شركت ملي گاز ايران، سال اجرا: 1390 الی 1392.
 • مجري پروژه، طراحي و پیاده سازی مديريت دانش در شركت طراحی و مهندسی شمس عمران، کارفرما: شركت طراحی و مهندسی شمس عمران وزارت دفاع، سال اجرا: 1391 الی 1392.
 • مجري پروژه، مطالعات فاز صفر طراحي و استقرار مديريت دانش در سطح وزارت نفت و شركتهاي تابعه، کارفرما: موسسه مطالعات بین المللی انرژی، سال اجرا: 1390.
 • مجري پروژه، طراحي و استقرار مديريت دانش در موسسه مطالعات بین المللی انرژی، کارفرما: موسسه مطالعات بین المللی انرژی، سال اجرا: 1390 الی 1391.
 • مدیر پروژه، بررسي فرايندهاي مديريت منابع انساني در شركت ملّي  نفت  چين CNPC، کارفرما: موسسه مطالعات بین المللی انرژی، سال اجرا: 1389.
 • عضو کمیته راهبری، طراحي نظام جامع مديريت استعدادها در شركت نفت و گاز پارس، کارفرما: موسسه مطالعات بین المللی انرژی، سال اجرا: 1389.
 • مجري پروژه، طراحي؛ ساخت و پياده سازي مديريت دانش در شركت نفت و گاز اروندان، کارفرما: موسسه مطالعات بین المللی انرژی، سال اجرا: 1389.
 • مجري پروژه، بررسی ابعاد رهبری حضرت امام خمینی (ره) به روایت اطرافیان و شاگردان نزديك ایشان، کارفرما: دانشگاه پيام نور(واحد خمين)، سال اجرا: 1388.
 • مجري پروژه، معرفي و طبقه بندي آثار معتبر علمي در خصوص ابعاد رهبری حضرت امام خمینی(ره)، کارفرما: دانشگاه پيام نور(واحد خمين)، سال اجرا: 1388.
 • استاد و همکار اصلی پروژه، بازنگري برنامه راهبردی موسسه مصرف بسیجیان كشور، کارفرما:موسسه مصرف بسیجیان، سال اجرا: 1387.
 • همکار اصلی پروژه، برنامه راهبردي هيئت رزمندگان اسلام، کارفرما:سازمان مطالعات و تحقیقات بسیج، سال اجرا: 1387.
 • ناظر و عضو کمیته راهبری پروژه، مستندسازي تجارب 50 نفر از مديران ارشد صنعت نفت، کارفرما:معاونت منابع انساني وزارت نفت، سال اجرا: 1385 الی 1387.
 • ناظر و عضو کمیته راهبری پروژه، مستندسازي تجارب 50 نفر از كارشناسان خبره شركت ملي نفت ايران، کارفرما:معاونت منابع انساني وزارت نفت، سال اجرا: 1386 الی 1387.
 • ناظر و عضو کمیته راهبری پروژه، مستندسازي تجارب 50 نفر از كارشناسان خبره شركت ملي گاز ايران، کارفرما:معاونت منابع انساني وزارت نفت، سال اجرا: 1386 الی 1388.
 • مجري پروژه، شناسایی اولویت های پژوهشی نیروی مقاومت بسیج، کارفرما: مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)، سال اجرا: 1386.
 • مجري پروژه، مدیریت انتظامی بحران، کارفرما: دفتر تحقیقات کاربردی معاونت ط.ب.ب ناجا، سال اجرا: 1386.
 • همکار اصلی پروژه، تدوین برنامه راهبردی هلال احمر استان تهران، کارفرما: موسسه آموزش عالی هلال ایران، سال اجرا: 1386.
 • همکار پروژه، نظام جامع آماری ناجا، کارفرما: مع ط.ب.ب ناجا، سال اجرا: 1385.
 • همکار پروژه، تدوین برنامه راهبردی موسسه مصرف بسیجیان کشور، کارفرما: موسسه مصرف بسیجیان، سال اجرا: 1384.

 

تمامی حقوق این سایت برای دکتر روح الله تولایی© محفوظ است