-

مصاحبه ها و سخنرانی های علمی

مصاحبه ها:

  • موضوع: "مراقب شاهزادگان تاجدار سازمان خود باشید!/ واکاوی جانشین پروری و مدیریت استعدادها در سازمان ها"، دوماهنامه بین المللی شوق تغییر، سال چهارم، شماره 24، مرداد و شهریور 1395 - لینک مصاحبه

  • موضوع: "چند گام طلايي براي يک مديريت متفاوت/ لزوم توجه دائمي به مديريت جهادي"، خبرگزاری آریا، بهار 1395 - لینک مصاحبه

 

سخنرانی های علمی در سمینارها و کنفرانس ها:

  • موضوع: "استانداردسازی دانش در فرایند مدیریت دانش"؛ سخنران کارگاه تخصصی در همایش ملی توسعه مدیریت دانش در نیروهای مسلح، تهران: 17 آذرماه 1395. (دانلود فایل ارائه سخنرانی)

  • موضوع: "استعدادیابی و جانشین پروری در سازمان ها"؛ سخنران علمی در اندیشکده دانا، تهران: 15 اسفند 1394. (دانلود فایل ارائه و فایل صوتی سخنرانی)

  • موضوع: "خلق و به اشتراک گذاری دانش در شبکه های همکاری و دانش فردی و سازمانی"؛ سخنران مدعو و عضو پانل تخصصی هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش تهران: 4 و 5 اسفند 1394. (دانلود فایل ارائه و فایل صوتی سخنرانی)

  • موضوع: "ابزارها و تکنیک های شبکه سازی میان سازمان"؛ سخنران مدعو و عضو پانل تخصصی دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت، مرکز همایش های دانشگاه تهران، تهران: 17 دیماه 1394.
  • موضوع: "ابزارهای سنجش زیرساخت ها و عوامل زمینه ای سیستم های اطلاعاتی در سازمانها"؛ سخنران مدعو و عضو پانل تخصصی اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت، مرکز همایش های دانشگاه تهران، تهران: 12 اسفندماه 1393.
  • موضوع: "آینده پژوهی و آینده نگاری انرژی در ایران و جهان"؛ سخنران مدعو و عضو پانل تخصصی مدیریت انرژی، همايش ملی آینده پژوهی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران: 18 اسفندماه 1391.
  • International Conference on Innovation, Management and Service – (ICIMS 2011), 16-18rd September 2011, Singapore, Singapore.
  • International Conference on Business and Economics Research (ICBER2010), 26-28rd November 2010, Kuala Lumpur, Malaysia.
  • چهاردهمين همايش بين المللي نفت، گاز و پتروشیمی(بخش مدیریت)،برگزار کننده: پژوهشگاه صنعت نفت، 29 و 30 ارديبهشت 1389.
  • سخنران کارگاه تجربه، دومين كنفرانس ملي مديريت دانش، برگزار کننده: جمعی از موسسات و دانشگاهها، مرکز همایش های بین المللی رازی،تهران: 11 و 12 بهمن 1388.
  • ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، برگزار کننده: جمعی از موسسات و دانشگاهها، تهران: 4 و 5 اسفند 1388.

تمامی حقوق این سایت برای دکتر روح الله تولایی© محفوظ است