-

سایر سوابق علمی و اجرایی

* دانلود متن کامل سوابق علمی و اجرایی روح الله تولایی  (نسخه بهار 1400)

 

 

- سوابق برگزاری کارگاه های آموزشی:

 1. کارگاه آموزشی " صنعت نرم بازی و گیمیفیکیشن"، مدرسه تابستانی دانشگاه امام صادق(ع)، شهریور 1399
 2. کارگاه آموزشی "مدیریت دانش در جایزه تعالی سازمانی EFQM"، دبیرخانه جایزه ملی تعالی، شهریور 1399
 3. کارگاه آموزشی "تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار"، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، آذر 1397
 4. سمینار آموزشی "اکتساب دانش منابع انسانی دفاع مقدس"، دانشگاه عالی دفاع ملی، شهریور 1397
 5. کارگاه آموزشی "مدیریت استعدادها و جانشین پروری"، سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، مرداد 1397
 6. سمینار آموزشی "مدیریت دانش و مستندسازی تجربیات خبرگان و مدیران"، دانشگاه شهید بهشتی، خرداد 1396.
 7. کارگاه آموزشی "استانداردسازی دانش در فرایند مدیریت دانش"؛ دانشکده فارابی تهران، 17 آذرماه 1395.
 8. کارگاه تخصصی "مدیریت جهادی و دفاع مقدس"، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، 1395.
 9. کارگاه آموزشی "سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته"، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پاییز 1394.

10. کارگاه آموزشی " مدیریت تعارضات سازمانی و مذاکره برد-برد"، دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 1393.

11. کارگاه های آموزشی "روش تحقیق پیشرفته: مهارتهای مقاله نویسی و پایان نامه نویسی"، دانشگاه شهید بهشتی، زمستان 1393.

12. کارگاه آموزشی، "آموزش نرم افزار آماری  SPSSو موردکاوی"، موسسه پژوهشی مدیریت راهبردی فاتح، زمستان 1393.

13. کارگاه آموزشی " مدیریت حرفه ای مسئولان دفاتر مدیران"، دانشگاه شهید عباسپور، پاییز 1393.

 14. کارگاه آموزشی " مدیریت حرفه ای مسئولان دفاتر مدیران"، دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 1393.

 15. کارگاه های آموزشی "روش تحقیق پیشرفته: مهارتهای مقاله نویسی و پایان نامه نویسی"، دانشگاه شهید بهشتی، پاییز 1392.

 16. کارگاه آموزشی "برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها"، موسسه پژوهشی مدیریت راهبردی فاتح، تابستان 1392.

 17. کارگاه آموزشی "سیستم های اطلاعات مدیریت"، دانشکده صنعت نفت تهران (مدیران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، تابستان 1391.

 18. کارگاه آموزشی، "مستندسازی تجربیات و روش های تجربه نگاری"، موسسه مطالعات بین المللی انرژی (وزارت نفت)، بهار 1390.

 19. سمینار آموزشی "مدیریت دانش و مستندسازی تجربیات"، سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، تاریخ: پاییز 1389.

 20. سلسله کارگاه های "تدوین استراتژی"، مرکز تحقیقات ناجا، بهار 1385 الی 1386.

 

 - سوابق عضویت در کمیته های علمی و داوری:

 1. سردبیر فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی (نمایه ISCدانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال 1397 تا کنون.
 1. دبیر جشنواره ملی تحول و تعالی سرمایه انسانی (جایزه شهید سلیمانی)، پاییز 1400.
 2. دبیر علمی اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد (مجوز برگزاری از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 9011924 و همچنین نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با کد مجوز 77499-00210)، تهران: 31 شهریورماه 1400.
 3. دبیر علمی هفتمین سمینار تخصصی ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی، تهران: 28 تیر 1400.
 4. دبیر علمی ششمین سمینار تخصصی ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی، تهران: اسفند 1399.
 5. دبیر دومین همایش بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی: مکتب شهید سلیمانی؛ الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن ساز، دبیر همایش، تهران: بهمن 1399.
 6. دبیر علمی پنجمین سمینار تخصصی ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی، تهران: 11 دی 1399.
 7. دبیر علمی چهارمین سمینار تخصصی ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی، تهران: مرداد 1399.
 8. دبیر علمی سومین سمینار تخصصی ملی بررسی و نقد نقشه جامع مدیریت اسلامی، مشهد مقدس: 6-8 بهمن 1395.
 9. دومین سمینار تخصصی ملی بررسی و نقد نقشه جامع مدیریت اسلامی، دبیر سمینار، دانشگاه شهید بهشتی، مشهد مقدس:1393.
 1. عضو کمیته داوران هجدهمین جشنواره ملی پژوهش، فناوری و فن بازار، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، آذرماه 1396.
 1. عضو کمیته داوران هفدهمین جشنواره ملی پژوهش، فناوری و فن بازار، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، آذرماه 1395.
 2. عضو کمیته داوران فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های نوین در تصمیم گیری (انجمن مدیریت صنعتی ایران)، شاپا (ISSN): 6291-2476، سال 1395 تا کنون.
 3. سردبیر خبرنامه رصد دانشی (خرد)، سال 1396 تا 1398.
 4. عضو کمیته داوران فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات (دانشگاه تهران)، شاپا (ISSN): 5893-2008، سال 1395 تا کنون.
 5. عضو کمیته داوران فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های مدیریت در ایران (دانشگاه تربیت مدرس)، شاپا (ISSN): x200-2251، سال 1395 تا کنون.
 6. عضو کمیته داوران فصلنامه علمی-پژوهشی چشم انداز مدیریت دولتی (دانشگاه شهید بهشتی)، شاپا (ISSN): 6069-2251، سال 1393 تا کنون.
 7. عضو کمیته داوران فصلنامه علمی-ترویجی رشد فناوری (پارک علم و فناوری تهران)، شاپا (ISSN): 5486-1735،  سال 1394 تا 1395.
 8. African Educational Research Journal (کشور آفریقای جنوبی)، ISSN: 2354-2160،عضو کمیته داوران نشریه، سال 2015 میلادی.
 9. فصلنامه علمی-پژوهشی پردازش و مدیریت اطلاعات (مرکز علوم منطقه ای)، شاپا (ISSN): 8223-2251 ،عضو کمیته داوران فصلنامه، سال 1393 تا 1394.
 10. Journal of Electrical Engineering (USA) (آمریکا)، ISSN: 2328-2223،عضو کمیته داوران نشریه، سال 2014 میلادی.
 11. شانزدهمین جشنواره ملی پژوهش، فناوری و فن بازار، عضو کمیته داوران، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، آذرماه 1394.
 12. فصلنامه علمی-پژوهشی بهبود مدیریت (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)، شاپا (ISSN): 8991-2251، عضو کمیته داوران فصلنامه، سال 1393 تا 1394.
 13. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات جهانی شدن (مرکز مطالعات جهانی شدن ریاست جمهوری)، شاپا (ISSN): 1522-1036،عضو کمیته داوران فصلنامه، سال 1392 تا 1394.
 14. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت (موسسه مطالعات بین المللی انرژی)، عضو کمیته داوران فصلنامه، سال 1390 تا 1394.
 15. داوری کتاب مبانی تصمیم گیری، انتشارات سمت، 1394.
 16. داوری کتاب ترجمه شده "management control systems (Subhash Chandra Das)" ، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، آبان 1395.
 17. داوری کتاب های دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، بهمن 1395.
 18. دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، عضو کمیته علمی، رشت: 29 آذر 1395.
 19. کنفرانس ملی نوآوری در مدیریت سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی با رویکرد هوشمندی کسب و کار، عضو کمیته علمی، تهران: 28 مهر 1395، با حکم رییس دانشگاه الزهرا(س).
 20. دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار (مشترک با دانشگاه لوتران کالیفرنیا آمریکا)، عضو کمیته علمی، رشت: 13 شهریور 1395.
 21. کنفرانس بین المللی کسب و کار: فرصت ها و چالش ها، عضو کمیته علمی، رشت: 16 خرداد 1395.
 22. دومین گردهمایی سراسری مدیریت جهادی، عضو کمیته علمی، تهران: 30 اردیبهشت 1395.
 23. هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش عضو کمیته علمی، 4 و 5 اسفند 1394.
 24. دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت، عضو پانل تخصصی ، تهران: مرکز همایش های دانشگاه تهران، 15 و 16 دی 1394.
 25. اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، عضو کمیته علمی، 2 دی 1394.
 26. کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، عضو کمیته علمی، تهران: 15 آبان 1394.
 27. اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، عضو کمیته علمی، صومعه سرا:29 شهریور 1394.
 28. دومین همايش ملی آینده پژوهی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، دبیر کمیته علمي و قائم مقام رئیس شورای سیاستگذاری، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران: 17 خردادماه 1394.
 29. اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت، عضو پانل تخصصی ، تهران: مرکز همایش های دانشگاه تهران، 5 و 6 اسفندماه 1393.
 1. نخستین سمینار تخصصی ملی بررسی و نقد نقشه جامع مدیریت اسلامی، دبیر سمینار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران: 1392.
 2. نخستین همايش ملی آینده پژوهی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی، عضو کمیته علمي و قائم مقام رئیس شورای سیاستگذاری (با حکم رئیس همایش: پروفسور علی رضائیان)، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تهران: 1391.
 3. همايش ملی منابع انساني صنعت نفت، عضو کمیته علمي (با حکم معاون منابع انسانی وزیر نفت)، باشگاه شماره یک وزارت نفت، تهران: 1390.
 4. کنفرانس بين المللي مديريت منابع انساني در صنعت نفت، عضو و قائم مقام رئیسکمیته علمي (با حکم رئیس همایش)، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، تهران: 1388.
 5. دوره علمي آموزشي و پژوهشي مديريت اسلامي،عضو و قائم مقام کمیته اجرایی (با حکم رئیس دوره: پروفسور علی رضائیان)، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران: 1386.
 6. همايش ملی روش شناسی تحقیق در مدیریت اسلامی،عضو و قائم مقام کمیته اجرایی (با حکم رئیس همایش)، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران: 1386.

 

12) سخنرانی علمی:

 1. سخنران مدعو، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی: 4 و 5 اسفند 1396.
 2. سخنران مدعو و عضو پانل تخصصی، هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره شهید بهشتی، مرکز همایش های بین المللی رازی: 7 الی 9 اردیبهشت 1396.
 3. سخنران مدعو، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی: 4 و 5 اسفند 1395.
 4. سخنران مدعو "همایش تخصصی مدیریت جهادی و دفاع مقدس"، تهران، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، 30 دیماه 1395.
 5. استاد کارگاه تخصصی، همایش ملی توسعه مدیریت دانش در نیروهای مسلح، تهران، دانشکده فارابی: 17 آذرماه 1395.
 6. عضو پانل تخصصی، کنفرانس ملی نوآوری در مدیریت سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی با رویکرد هوشمندی کسب و کار، ، تهران، دانشگاه الزهرا(س): 28 مهر 1395.
 7. سخنران مدعو و عضو پانل تخصصی، هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش تهران، مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران: 4 و 5 اسفند 1394.
 8. سخنران مدعو و عضو پانل تخصصی، دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت، تهران، مرکز همایش های دانشگاه تهران: 16 دیماه 1394.
 1. سخنران مدعو و عضو پانل مدیریت،اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت، تهران، مرکز همایش های دانشگاه تهران: 12 اسفندماه 1393.
 2. سخنران مدعو و عضو پانل تخصصی مدیریت انرژی، همايش ملی آینده پژوهی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی، تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی: 18 اسفندماه 1391.
 3. International Conference on Management Technology and Science-ICMTS 2012,Dubai.
 4. International Conference on Innovation, Management and Service – (ICIMS 2011), 16-18rd September 2011, Singapore, Singapore.
 5. International Conference on Business and Economics Research (ICBER2010), 26-28rd November 2010, Kuala Lumpur, Malaysia.
 6. چهاردهمين همايش بين المللي نفت، گاز و پتروشیمی(بخش مدیریت)،برگزار کننده: پژوهشگاه صنعت نفت، 29 و 30 ارديبهشت 1389.
 7. دومين كنفرانس ملي مديريت دانش، برگزار کننده: جمعی از موسسات و دانشگاهها، مرکز همایش های بین المللی رازی،تهران: 11 و 12 بهمن 1388.
 8. ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، برگزار کننده: جمعی از موسسات و دانشگاهها، تهران: 4 و 5 اسفند 1388.
 9. نخستین همايش ملي بررسي ابعاد رهبري امام خميني(ره)، دانشگاه پيام نور، خمین: 12 و 13 مهر 1388.
 10. کنفرانس بين المللي مديريت منابع انساني در صنعت نفت؛ سياستها و بهترين تجربه ها، برگزار کننده: وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، تهران: 28 دي 1388.
 11. نخستین همایش ملي روش شناسی تحقیق در مدیریت و رهبری اسلامی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران:20 خرداد 1387.
 12. اولين همايش ملي توسعه فعاليت هاي اقتصادي، دانشگاه پيام نور، تهران: 3 و 4 دي 1387.
 13. اولين همايش ملي دولت الكترونيك و ارتقاء نظام اداري كشور، برگزار کننده: جمعی از موسسات و دانشگاهها، هتل المپیک، تهران: 14 اسفند 1387.
 14. نخستین همايش ملي به سوي مرجعيت علمي، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران: 24 خرداد 1386.

 

 

- سوابق کاری و اجرایی:        

 1. معاون آموزش دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال 1400 تاکنون
 2. رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال 1398 تا 1400.
 3. عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، سال 1390 تا 1396.
 4. عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال 1396 تا کنون.
 5. قائم مقام معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال 1396 تا 1398.
 6. رئیس مرکز علم و فناوری مدیریت دانش و پژوهش دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال 1396 تا 1398.
 7. دبیر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه شهید بهشتی، سال 1395 تا 1396.
 8. معاون علمی و فناوری بسیج اساتید دانشگاه شهید بهشتی، سال 1394 تا 1396.
 9. دبیر هیأت مدیره انجمن کارآفرینی و نوآوری ایران؛ سال 1392 تا 1394.
 10. رئیس موسسه پژوهشی مدیریت راهبردی فاتح (تحت نظارت وزارت علوم تحقیقات و فناوری)، سال 1391 تا 1395.
 11. مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت دانش بنیان پایش انرژی صدرا (مستقر در مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهید بهشتی)، سال 1392 الی 1394.
 12. مدیر تحقیق و توسعه گروه مهندسی و توسعه اقتصادی البرز فام، سال 1393.
 13. فرمانده بسيج موسسه مطالعات بين المللي انرژي، سال 1391 تا 1393.
 14. مشاور مدیریت دانش موسسه نوین دانشمند بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سال 1392.
 15. مسئول كانون تفكر متخصصان جوان صنعت نفت؛ سال 1390 الی 1393.
 16. مشاور وزير نفت و رئیس گروه مشاوران جوان وزارت نفت؛ سال 1390 الي 1392.
 17. دبیر شورای راهبردی حلقه های کیفی وزارت نفت، سال 1391 الی 1392.
 18. عضو شوراي فرهنگي وزارت نفت، سال 1391 الی 1392.
 19. مشاور مديرعامل شركت ملي نفت ايران، سال 1391 الی 1392.
 20. دبیر پژوهشكده انرژي سازمان بسيج مهندسين كشور، سال 1390 الی 1391.
 21. رئيس گروه مديريت دانش و عضو شوراي پژوهشي پژوهشکده مديريت و منابع انساني موسسه مطالعات بين المللي انرژي وزارت نفت؛ سال 1389الی 1391.
 22. پژوهشگر پژوهشكده مديريت و منابع انساني موسسه مطالعات بين المللي انرژي وزارت نفت؛ سال 1386 الی1389.
 23. پژوهشگر مرکز تحقیقات کاربردی ناجا؛ سال 1383 الی 1386.
 24. پژوهشگر مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)؛ سال 1382 الی 1383.
 25. کارشناس گزینش استان تهران دانشگاه امام صادق(ع)، سال 1381 الی 1383.

 

تمامی حقوق این سایت برای دکتر روح الله تولایی© محفوظ است