-

نمونه سوالات آزمون درس مدیریت دانش

قابل توجه دانشجویان عزیز:

نمونه سوالات آزمون درس مدیریت دانش دکتر روح الله تولایی در مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398 به شرح زیر می باشد.

سربلند باشید

* دانلود نمونه سوالات آزمون درس مدیریت دانش دکتر روح الله تولایی در مقطع کارشناسی ارشد (لینک کمکی دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون مدیریت دانش)

باسمـه تعـالي

 نمونه سوالات آزمون پایان ترم

نام درس: مدیریت دانش        مقطع: کارشناسی ارشد      تاریخ آزمون:                      مدت زمان آزمون:   

نام استاد: دکتر روح اله تـولّایـی     نام و نـام خـانوادگی:                                        شماره دانشجویی:

 1. تفاوت ویژگی های پنجگانه دوره های اقتصادی عصر صنعتی را با عصر دانش بنیان برای توسعه شرکت ایرانخودرو مقایسه کنید.
 2. کاربردهای تکنولوژی بازیکاری (Gamification) را برای توسعه مدیریت دانش در شهرداری تهران توضیح دهید.
 3. کاربردهای تکنولوژی وب 2.0 (Web 2.0) را برای توسعه مدیریت دانش در شهرداری تهران توضیح دهید.
 4. هرم سلسله مراتب دانش را ترسیم نموده و با ذکر مثال توضیح دهید.
 5. سیستم های اطلاعاتی متناسب با هرکدام از سطوح سلسله مراتب دانش را با ذکر مثاله توضیح دهید.
 6. فرایندهای تبدیل داده به اطلاعات را برای یک شرکت تولید تلفن همراه توضیح دهید.
 7. عناصر اصلی سرمایه فکری (Intellectual Capital) را برای وزارت امور خارجه با مثال توضیح دهید.
 8. کاربرد انواع مختلف دانش از نظر جورنا (Jorna, 2001) در ساختارهای پنج گانه مینتزبرگ توضیح دهید.
 9. انواع پنجگانه دانش از نظر ماشلوپ (Machlup, 1999) را با ذکر مثال توضیح دهید.
 10. طبقه بندی بلاکر (Blacker, 1995) از دانش را برای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران توضیح دهید.
 11. چرخه مدیریت دانش را بر اساس مدل مایر و زاک (Meyer and Zack) برای شرکت ایرانخودرو ترسیم نموده و توضیح دهید.
 12. چرخه مدیریت دانش را بر اساس مدل باکوویتز و ویلیامز (Bukowitz and Williams, 2000) برای دانشگاه آزاد اسلامی ترسیم نموده و توضیح دهید.
 13. چرخه مدیریت دانش را بر اساس مدل یکپارچه خانم دکتر کیمیز دالکر (Kimiz Dalkir, 2005) برای شهرداری تهران ترسیم نموده و توضیح دهید.
 14. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد مدل مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (Nonaka and Takeuchi, 1995) را در شرکت خود پیاده سازی نماید. این مدل را ترسیم نموده و ابعادش را برای شرکت ملی نفت با مثال تبیین کنید.
 15. مدیرعامل شرکت گاز استان تهران در نظر دارد مدل مدیریت دانش پایه ساختمان پرابست (Probst & etal., 2006) را در شرکت خود پیاده سازی نماید. این مدل را ترسیم نموده و ابعادش را برای شرکت گاز با مثال تبیین کنید.
 16. ابعاد سه گانه عوامل زمینه ای و زیرساختهای استقرار مدیریت دانش و مولفه های اصلی هرکدام از ابعاد را برای پیاده سازی فرایند مدیریت دانش در وزارت آموزش و پرورش توضیح دهید.
 17. مولفه ها و شاخص های ارزیابی زیرساخت فرهنگ سازمانی برای پیاده سازی مدیریت دانش در وزارت آموزش و پرورش توضیح دهید.
 18. مولفه ها و شاخص های ارزیابی زیرساخت ساختار و قوانین برای پیاده سازی مدیریت دانش در وزارت آموزش و پرورش توضیح دهید.
 19. مولفه ها و شاخص های ارزیابی زیرساخت فناوری اطلاعات برای پیاده سازی مدیریت دانش در وزارت آموزش و پرورش توضیح دهید.
 20. ارزیابی دانش های ثبت شده توسط افراد، در سیستم نرم افزاری مدیریت دانش چگونه انجام می شود؟
 21. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از شما می خواهد مناسب ترین استراتژی مدیریت دانش این سازمان را بر اساس مدل هانسن (Hansen, 1999) برایش تعریف کنید و توضیح دهید چگونه باید اجرا شود؟
 22. مدیرعامل شرکت لبنیات پاک از شما میخواهد استراتژی مدیریت دانش این شرکت را بر اساس مدل دکتر بات (Bhatt, 2002) تدوین و با مثال برایش تشریح نمایید.
 23. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درنظر دارد وضعیت فعلی دانش شرکتش را در مقایسه با رقبای جهانی ارزیابی نماید. ضمن ترسیم چارچوب ارزیابی وضعیت فعلی دانش دکتر زاک (Zack, 1999) بخش های مختلف این چارچوب را برای شرکت ملی نفت با ذکر مثال تبیین نمایید.

تمامی حقوق این سایت برای دکتر روح الله تولایی© محفوظ است