-

اعلام جزییات محاسبه نمرات درس مدیریت دانش- تیر1397

قابل توجه دانشجویان عزیز:

جزییات محاسبه نمرات درس مدیریت دانش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 به شرح زیر می باشد.

 دانشجویان عزیز در صورت تمایل به مشاهده برگه امتحانی خود می توانند در تاریخ شنبه 23 تیرماه 1397 ساعت 9:30 به دفتر دکتر تولایی مراجعه فرمایند

سربلند باشید

ردیف

شماره دانشجویی

پایان ترم

میان ترم

نمره تحقیق

نمره نهایی

1

96421186
(اسدی، راضیه)

14

5

1

20

2

96420401
(دژآهنگ، سولماز)

13.5

4.5

2

20

3

96421193
(ایران نژاد، ماندانا)

15

5

-

20

4

96420101
(امیرمختار، ساناز)

14

5

1

20

5

96420540
(شریفی، زهرا)

14.5

4.5

1

20

6

96420705
(فضل الهی، زهرا)

14.75

4.5

-

19.25

7

96420893
(موسوی، مریم)

13

4.25

2

19.25

8

96421205

13

3.75

2

18.75

9

96420934

14.25

4.5

-

18.75

10

96420738

14.5

4.25

-

18.75

11

96420977

12.75

4.75

1

18.5

12

96420864

13

4.75

-

17.75

13

96420453

11.25

4.25

2

17.5

14

96420322

13.75

3.75

-

17.5

15

96420169

13.5

4

-

17.5

16

96420465

12

4.5

1

17.5

17

96420933

12.25

5

-

17.25

18

96420928

12

4.5

-

16.5

19

96421381

12.25

3.25

1

16.5

20

96420434

14

4.25

-

18.25

21

96420565

11

3.75

1.5

16.25

22

96420119

12

3.75

-

15.75

23

96420522

11.75

3.75

--

15.5

24

96420313

11.25

4.25

-

15.5

25

96420546

11.25

3.5

0.5

15.25

26

96420718

9.5

4.25

1.25

15

27

96420320

10

4.5

0.5

15

28

96421146

10.5

4.25

-

14.75

29

95420074

13

-

-

13

30

96420335

8+1

3

-

12

31

96420381

7.75+1.25

3

-

12

32

95420396

9

-

-

9-

تمامی حقوق این سایت برای دکتر روح الله تولایی© محفوظ است