-

تحقیقات دانشجویی

تحقیقات دانشجویی:

عنوان تحقیق: معرفی مفهوم تجارت الکترونیک

دانشجویان: مهسا دره شیری و سارا آطاهریان
درس: سیستم های اطلاعات مدیریت
استاد درس: دکتر روح الله تولایی
دانشگاه و دانشکده: دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
سال انتشار: نیمسال دوم تحصیلی 1394-1393

دانلود متن کامل تحقیق

 

عنوان تحقیق: معرفی مفهوم مدیریت ارتباطات با مشتری الکترونیک

دانشجویان: پونه لطیفی و حدیثه قادری و امید احمدی
درس: سیستم های اطلاعات مدیریت
استاد درس: دکتر روح الله تولایی
دانشگاه و دانشکده: دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
سال انتشار: نیمسال دوم تحصیلی 1394-1393

دانلود متن کامل تحقیق

 

عنوان تحقیق: معرفی مفهوم بانکداری الکترونیک

دانشجویان: سارا ریاحی و مونا یوسف زاده
درس: سیستم های اطلاعات مدیریت
استاد درس: دکتر روح الله تولایی
دانشگاه و دانشکده: دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
سال انتشار: نیمسال دوم تحصیلی 1394-1393

دانلود متن کامل تحقیق

 

عنوان تحقیق: معرفی مفهوم شهر الکترونیک

دانشجویان: میترا سلیمانی نیک و بهاره بهلول بندی و شقایق خراسانی
درس: سیستم های اطلاعات مدیریت
استاد درس: دکتر روح الله تولایی
دانشگاه و دانشکده: دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
سال انتشار: نیمسال دوم تحصیلی 1394-1393

دانلود متن کامل تحقیق

 

 

عنوان تحقیق: شناسایی و تشریح گامهای مذاکرهی تلفیقی در یک مورد واقعی

دانشجو:
سحر ملکیان و محمد میرکریمی
درس: مدیریت تعارض و مذاکره
استاد درس: دکتر روح الله تولایی
دانشگاه و دانشکده: دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی (دوره MBA)
سال انتشار: نیمسال تحصیلی پاییز 1393

دانلود متن کامل تحقیق

 

عنوان تحقیق: تعیین و تشریح گام های مذاکره تلفیقی در یکی از فعالیت های تجاری واقعی

دانشجو:
مجید آقانوری و فیروزه رضایی
درس: مدیریت تعارض و مذاکره
استاد درس: دکتر روح الله تولایی
دانشگاه و دانشکده: دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی (دوره MBA)
سال انتشار: نیمسال تحصیلی پاییز 1393

دانلود متن کامل تحقیق

 

عنوان تحقیق: داستان گوجه فرنگی چگونه با بوروکراسی به چالش کشیده شد؟

دانشجو:
پرنا سعیدپور
درس: مبانی سازمان و مدیریت
استاد درس: دکتر روح الله تولایی
دانشگاه و دانشکده: پردیس اکباتان دانشگاه شهید بهشتی
سال انتشار: نیمسال اول تحصیلی 1394-1393

دانلود متن کامل تحقیق

 

عنوان تحقیق: مروری بر برخی مباحث براساس تجربه کاری در شرکت رنوپارس

دانشجو:
حشمت اله خسروی
درس: مبانی سازمان و مدیریت
استاد درس: دکتر روح الله تولایی
دانشگاه و دانشکده: پردیس اکباتان دانشگاه شهید بهشتی
سال انتشار: نیمسال اول تحصیلی 1394-1393

دانلود متن کامل تحقیق

 

عنوان تحقیق: واکاوی دیدگاه های صاحبنظران پیرامون اقتصادمقاومتی: از مفهوم تا عمل

دانشجو: الهام آزاد
درس: برنامه ریزی و توسعه اقتصادی
استاد درس: دکتر روح الله تولایی
دانشگاه و دانشکده: دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
سال انتشار: نیمسال اول تحصیلی 1394-1393

دانلود متن کامل تحقیق

 

عنوان تحقیق: رایانش ابری (Cloud computing)

دانشجویان: محمد جواد جزینی زاده و حسین علی دهقانی
درس: سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
استاد درس: دکتر روح الله تولایی
دانشگاه و دانشکده: دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)
سال انتشار: نیمسال اول تحصیلی 1394-1393

دانلود متن کامل تحقیق

 

عنوان تحقیق: سیستم اطلاعات انبارداری

دانشجو: سینا فریدونی
درس: سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
استاد درس: دکتر روح الله تولایی
دانشگاه و دانشکده: دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)
سال انتشار: نیمسال اول تحصیلی 1394-1393

دانلود متن کامل تحقیق

 

عنوان تحقیق: تجزیه و تحلیل سامانه کنترل پروژه شهرداری تهران

دانشجو: مسعود غفاری
درس: سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
استاد درس: دکتر روح الله تولایی
دانشگاه و دانشکده: دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)
سال انتشار: نیمسال اول تحصیلی 1394-1393

دانلود متن کامل تحقیق

 

تمامی حقوق این سایت برای دکتر روح الله تولایی© محفوظ است