-

پایان نامه های دانشجویی

 تذکر: دانشجویانی که تمایل دارند پایان نامه خود را با دکتر روح الله تولایی بردارند (دانشجویان دانشگاه های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی) می توانند درخواست خود را به آدرس پست الکترونیک این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ارسال نمایند.

استاد راهنمای پایان نامه های دانشجویی:

 • استاد راهنما دکتری، " طراحی الگوی مستندسازی تجربیات خبرگان، مطالعه موردی صنعت دفاعی کشور"، دانشجو: محمدرضا مطهر، مقطع دکتری تخصصی (PhD)، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال دفاع: در حال اجرا.
 • استاد راهنما دکتری، " طراحی الگوی بومی مدیریت عملکرد راهبردی سازمانی در شرکت های بزرگ پروژه محور"، دانشجو: اویس ترابی گلسفید، مقطع دکتری تخصصی (PhD)، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال دفاع: در حال اجرا.
 • استاد راهنما دکتری، "طراحی مفهومی و عملیاتی نسل جدید سیستم مدیریت دانش2.0 با استفاده از متدولوژی سیستم های نرم (SSM)"، دانشجو: مینا فیلی، مقطع دکتری تخصصی (PhD)، دانشگاه آزاد اسلامی، سال دفاع: در حال اجرا.
 • استاد راهنما دکتری، "طراحی مدل پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری ISM"، دانشجو: فرزانه سلطانی، مقطع دکتری تخصصی (PhD)، دانشگاه آزاد اسلامی، سال دفاع: در حال اجرا.
 • استاد راهنما دکتری، "طراحی مدل مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت یکپارچه و سنجه های اثربخشی آن در مراکز رشد دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه 5 کشور"، دانشجو: نهال اعرابی، مقطع دکتری تخصصی (PhD)، دانشگاه آزاد اسلامی، سال دفاع: زمستان 1397.
 • استاد راهنما، "طراحی نقشه اکوسیستم سایبری پایدار بر اساس دکترین امنیت و دفاع سایبری"، دانشجو: عباس نظری یساقی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقیقات تهران)، سال دفاع: در حال اجرا.
 • استاد راهنما، "بررسی وفاداری به برند بانک از طریق رسانه های اجتماعی"، دانشجو: فريبا قرباني رناني، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: پاییز 1397.
 • استاد راهنما، "ارائه مدل مفهومی جهت اندازه گیری ارزش اقتصادی عملکرد مدیریت دانش"، دانشجو: زهرا شموشکی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: پاییز 1397.
 • استاد راهنما، "ارائه یک مدل پشتیبان تصمیم گیری برای انتخاب تامین کننده پایدار در زنجیره تامین پایدار در شرکت لوله سازی اهواز"، دانشجو: محمدرضا دانياري، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد الکترونیک تهران)، ، سال دفاع: پاییز 1397.
 • استاد راهنما، "کاربرد اینترنت اشیاء در شرکت همراه اول"، دانشجو: المیرا شاه صنم، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقیقات تهران)، سال دفاع: تابستان 1397.
 • استاد راهنما، "بررسی تاثیر دولت الکترونیک بر تحقق عدالت اجتماعی در شرکت نفت میسان عراق "، دانشجو: نجم حیدر (از کشور عراق) ، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1397.
 • استاد راهنما، "بررسی کاربردهای مدیریت دانش در بازی کاری"، دانشجو: محمد میلاد احمدی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1397.
 • استاد راهنما، " بررسی تاثیر مدیریت دانش و سبک تصمیم گیری  بر عملکرد سازمان"، دانشجو: زینب کریمی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1397.
 • استاد راهنما، " عوامل موثر بر رفتار پنهان سازی دانش در سازمان با استفاده از مدل رفتار برنامه ریزی شده"، دانشجو: روشنک احمدی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1397.
 • استاد راهنما، "ارائه راه حل هایی برای توسعه مدیریت دانش در فرآیند پیاده سازی ITIL در شرکت تامین خدمات کاربردی کاسپین"، دانشجو: فاطمه بختیاری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1397.

 • استاد راهنما، "بررسی کارکردهای فناوری واقعیت افزوده در مدیریت زنجیره تامین شرکت فولاد خوزستان"، دانشجو: حديث حاتميان زاده، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد الکترونیکی تهران)، سال دفاع: تابستان 1396.

 • استاد راهنما، "اثرات و محدودیت های پیاده سازی RFID در زنجیره تامین صنایع مواد غذایی در ایران"، دانشجو: معصومه کسایی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقیقات تهران)، سال دفاع: تابستان 1396.

 • استاد راهنما، "ارائه الگویی به منظور تدوین استراتژی‌های مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور در محیط مدل‌سازی معادلات ساختاری (AMOS) (مطالعه موردی: یک شرکت عمرانی)"، دانشجو: مهدی کلاهی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقیقات تهران)، سال دفاع: درحال اجرا.

 • استاد راهنما، "شناسایی و تعیین اولویت عوامل موثر بر رشد و توسعه سیستم های هوشمند کسب و کار در سازمان های مبتنی بر فناوری اطلاعات با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم گیری هوشمند"، دانشجو: محمدعلی شفاعت، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقیقات تهران)، سال دفاع: درحال اجرا.

 • استاد راهنما، "طراحی نقشه اکوسیستم سایبری پایدار بر اساس دکترین امنیت و دفاع سایبری"، دانشجو: عباس نظری یساقی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقیقات تهران)، سال دفاع: درحال اجرا.

 • استاد راهنما، "تدوین استراتژی بازار یابی انرژی الکتریکی مورد نیاز صنایع در منطقه آزاد اقتصادی انرژی پارس جنوبی"، دانشجو: اکبر دادستانی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد الکترونیکی تهران)، سال دفاع: درحال اجرا.

 • استاد راهنما، "شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر انتقال تكنولوژي در سازمان تامین اجتماعی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری های چند شاخصه MCDM"، دانشجو: مرضیه ضیایی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد الکترونیکی تهران)، سال دفاع: درحال اجرا.

 • استاد راهنما، "بررسی و تبیین مدل مفهومی و روشهای تولید محتوای آموزش سیار در شرکت نفت و گاز پارس"، دانشجو: فاطمه صمدی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1395.

 • استاد راهنما، "بررسی تحلیلی نقش سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانی در پیاده سازی مدیریت جهادی، مطالعه موردی: شهرداری تهران"، دانشجو: زهرا صباغی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1395.

 • استاد راهنما، "تبیین و سنجش عوامل زمینه ای موثر در پذیرش سلامت الکترونیک؛ مطالعه موردی: یکی از بیمارستان های شهر تهران "، دانشجو: زهراء الدبی (از کشور عراق)، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1395.

 • استاد راهنما، "بررسی و شناسایی کاربردهای موبایل هوشمند به عنوان حسگر جهت اندازه گیری و تشخیص الگو های رفتاری کاربران"، دانشجو: سید حامد خسروانی شریعتی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد الکترونیکی تهران)، سال دفاع: زمستان 1396.

 • استاد راهنما، "سنجش میزان آمادگی جهت پذیرش تکنولوژی بانکداری مبتنی بر شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی بانک پارسیان)"، دانشجو: معصومه کریمی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقیقات تهران)، سال دفاع: زمستان 1396.

 • استاد راهنما، "ارزيابي كارايي و عملكرد نسبي پروژه هاي نفت وگاز با رويكرد تحليل پوششي داده ها (DEA)- مطالعه موردی شرکت تاسيسات دريايي ايران"، دانشجو: مریم حیدریان، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقیقات تهران)، سال دفاع: زمستان 1396.

 • استاد راهنما، "شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر انتقال تكنولوژي در سازمان تامین اجتماعی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری های چند شاخصه MCDM"، دانشجو: مرضیه ضیایی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد الکترونیکی تهران)، سال دفاع: درحال اجرا.

 • استاد راهنما، "ارائه سیستم یادگیرنده خوشه بندی مشتریان بانک ها به منظور اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری در بانک قوامین "، دانشجو: کامبیز مطلق، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تایستان 1395.

 • استاد راهنما، "شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر برون سپاری فعالیت ها در سازمان های دولتی (مطالعه موردی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)"، دانشجو: هادی خالقیان، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد الکترونیکی تهران)، سال دفاع: تایستان 1395.

 • استاد راهنما، "طراحی مدلی برای پیش بینی تقاضا و کنترل موجودی در صنعت خودرو با استفاده از روش شبیه سازی"، دانشجو: رضا کاویانینان، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقیقات تهران)، سال دفاع: تایستان 1395.

 • استاد راهنما، "بهبود سيستم كنترل موجودی در زنجيره تامين قطعه ساز خودرو با استفاده از روش شبيه سازی"، دانشجو: شاهین حسین خانلو، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقیقات تهران)، سال دفاع: تایستان 1395.

 • استاد راهنما، "مدل سازي ساختاري تفسيري عوامل موثر بر انتخاب همكار در زنجيره تامين چابك در صنعت نفت و گاز"، دانشجو: مریم کریمی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقیقات تهران)، سال دفاع: تایستان 1395.

 • استاد راهنما، "طراحی مدل کنترل موجودی با درنظر گرفتن بازسازی و چرخه عمر محصول با استفاده از شبیه سازی در صنعت خوردو"، دانشجو: سودابه حریری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقیقات تهران)، سال دفاع: تایستان 1395.

 • استاد راهنما، "سنجش میزان آمادگي بانک های دولتی و خصوصی شهر تهران جهت پياده سازي سيستم مديريت اجتماعی ارتباط با مشتري و تعیین عوامل موثر بر آن"، دانشجو: سمانه فارسی، مقطع کارشناسی ارشد، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، سال دفاع: تایستان 1395.

 • استاد راهنما، "بررسی تحلیلی زیرساخت ها و عوامل زمینه ای پیاده سازی آموزش سیار برای دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی"، دانشجو: نگین السادات میری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تایستان 1395.

 • استاد راهنما، "بررسی و طراحی چارچوب پیاده سازی شبکه‏ های دانش در پارک‏های علم و فناوری (مطالعه موردی پارک‏‏های علم و فناوری استان تهران)"، دانشجو: محمد حق بین، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: پاییز 1394.

 • استاد راهنما، "سنجش آمادگی بانک برای پذیرش بانکداری مبتنی بر شبکه اجتماعی"، دانشجو: علی کریمی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: پاییز 1394.

 • استاد راهنما، "طراحی سیستم پشتیبان تصمیم فازی برای انتخاب پیمانکاران در پروژه های برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات"، دانشجو: الهه معدنچی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: پاییز 1394.

 • استاد راهنما، " ارزیابی میزان بلوغ هوشمندی کسب و کار در سازمانها، مطالعه موردی: موسسه مالی و اعتباری آرمان"، دانشجو: سیده مهرسا موسوی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1394.

 • استاد راهنما، "تحلیل میزان مقبولیت فناوری اطلاعات سبز در شرکت ملی نفت ایران با استفاده از مدل رفتاری نظریه عمل منطقی"، دانشجو: احسان قره خانی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1394.

 • استاد راهنما، "بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم اطلاعات بورد BOARD بر روی عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن BSC (مورد مطالعه : لیزینگ امید)"، دانشجو: غزاله کوصدقی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1394. (دانلود چکیده پایان نامه)

 • استاد راهنما، "بررسی تاثیر بکارگیری خدمات بانکداری الکترونیک (اینترنت بانک) بر روی عملکرد بانک با استفاده از روش تاپسیس فازی (مورد مطالعه: بانک پارسیان شهر تهران)"، دانشجو: فرنوش پاداش پور، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1394. (دانلود چکیده پایان نامه)

استاد مشاور پایان نامه های دانشجویی:

 • استاد مشاور دکتری، " طراحی مدل ارزیابی ریسک سرمایه گذاری خطرپذیر (مطالعه موردی صنعت فن آوری اطلاعات بانک انصار)"، دانشجو: حمید مرتضی نیا ، مقطع دکتری تخصصی (PhD)، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال دفاع: زمستان 1396.
 • استاد مشاور دکتری، " طراحی نظام جامع مدیریت دانش در قراردادهای بیع متقابل نفت "، دانشجو: سید مهدی میرفتاح، مقطع دکتری تخصصی (PhD)، دانشگاه علامه طباطبائی، سال دفاع: در حال اجرا.
 • استاد مشاور، " مدلسازی ساختاری تفسیری مولفه های اقتصاد مقاومتی در سازمان های دولتی (مطالعه موردی: سازمان اقتصادی کوثر)"، دانشجو: حکیمه اختری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1397.
 • استاد مشاور، " طراحي الگوي استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان ایران با رویکرد ساختاری-تفسیری"، دانشجو: میلاد سینا، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)، سال دفاع: تابستان 1397.
 • استاد مشاور، " بررسی تأثیر معماری فناوری اطلاعات بر همکاری بین سازمانی"، دانشجو: بهاره خدایی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1397.
 • استاد مشاور، "ارزیابی سطح بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات شرکت توانیر بر مبنای چارچوب  COBIT"، دانشجو: بهروز امیری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1397.
 • استاد مشاور، " شناسایی و اولویت بندی نقش رایانش اجتماعی در آموزش و یادگیری مطالعه موردی:واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی"، ابراهیم خورش، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد الکترونیکی تهران)، سال دفاع: تابستان 1397.
 • استاد مشاور، " مطالعه تاثیر سرمایه های فکری بر ايجاد مزيت رقابتي پايدار در حمل و نقل عمومي شهر تهران با رويكرد معادلات ساختاري (مطالعه موردي متروي تهران)"، فرشاد تقديري، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد الکترونیکی تهران)، سال دفاع: تابستان 1397.

 • استاد مشاور، "ارزیابی کاربرد پذیری سیستم های هوش تجاری با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه ای"، دانشجو: نسیم اتابک، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1396.
 • استاد مشاور، "عوامل موثر بر پذیرش بانکداری مبتنی بر موبایل از سوی مشتریان موسسه اعتباری کوثر"، دانشجو: محمدصادق کشاورز صیفی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1396.
 • استاد مشاور، " سنجش عوامل موثر بر پذیرش سیستم های هوش تجاری موبایل (مطالعه موردی: شرکت لیزینگ امید)"، دانشجو: آرام محمدی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1395.
 • استاد مشاور، " بررسی تاثیر هوش تجاری و زیرساخت انعطاف پذیر فناوری اطلاعات  بر مزیت رقابتی از دیدگاه چابکی سازمانی"، دانشجو: مریم فرهادی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1395.
 • استاد مشاور، "طراحی مدل ریاضی برای پیکربندی سیستم تولید سلولی با در نظرگرفتن مواد خام چندگانه"، دانشجو: مهران زند، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقیقات تهران)، سال دفاع: زمستان 1395.
 • استاد مشاور، " شناسایی و اولویت بندی نقش رایانش اجتماعی در آموزش و یادگیری مطالعه موردی: واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی"، ابراهیم خورش، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد الکترونیکی تهران)، سال دفاع: زمستان 1395.
 • استاد مشاور، "طراحی مدلی برای تدوین استراتژی های لجستیک با استفاده از تکنیک QFD فازی"، دانشجو: مائده نادری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقیقات تهران)، سال دفاع: زمستان 1395.
 • استاد مشاور، "مدلسازی و حل مسئله تولید سلولی پویا در برنامه‌ریزی تولید توسط الگوریتم ژنتیک"، دانشجو: محبوبه افتخاری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقیقات تهران)، سال دفاع: زمستان 1395.
 • استاد مشاور، "بررسی تاثیر زمان، کیفیت و هزینه های همبسته بر برون سپاری"، دانشجو: نگین زمانی آشوری اول، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقیقات تهران)، سال دفاع: زمستان 1395.
 • استاد مشاور، " ارزیابی عوامل انسانی تاثیرگذار بر پذیرش هوش تجاری با استفاده از مدل رفتاری نظریه عمل منطقی"، دانشجو: سلماز حسین شبیری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1395.
 • استاد مشاور، "طراحی سیستم اطلاعاتی ارزیابی عملکرد مدیریت جهادی در سازمان، مطالعه موردی: شهرداری تهران"، دانشجو: لیلا سادات فاطمی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1395.
 • استاد مشاور، "بررسی کاربردهای روش تاگوچی در بهبود عملکرد سیبک خودرو در ابعاد فنی و مالی با استفاده از تکنیک شبیه سازی"، دانشجو: مریم خلیفه، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقیقات تهران)، سال دفاع: تابستان 1395.
 • استاد مشاور، "سنجش آمادگی برای پذیرش مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتری SCRM؛ مطالعه موردی: بانک ملت"، دانشجو: خدیجه کرامت نیا، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1395.

 • استاد مشاور، "سنجش رضایت مشتریان از خدمات تلفن همراه با رویکرد غربالسازی فازی: مطالعه موردی در شرکتهای همراه اول، ایرانسل و رایتل"، دانشجو: بیتا نفریه، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1394.
 • استاد مشاور، "سنجش بلوغ سازمانی برای پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد، مطالعه موردی: شرکت مخابرات ایران"، دانشجو: نغمه ایرانی قمی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1394.
 • استاد مشاور، "سنجش میزان رضایت مشتریان از محصولات صنایع غذایی با استفاده از مدل کانوی فازی؛ مطالعه موردی: محصولات شرکت شیرین عسل"، دانشجو: سیده فرشته محسنیان جوردی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1394.
 • استاد مشاور، "ارزیابی زیرساختهای پیاده سازی هوش تجاری در صنایع مخابرات ایران"، دانشجو: آتوسا آذری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1394. (دانلود چکیده پایان نامه)
 • استاد مشاور صنعتی، "طراحي راهبردهاي فرهنگي موفقيت مديريت دانش در سازمانهاي ايراني- مطالعه موردي: موسسه مطالعات بين المللي انرژي وزارت نفت"، دانشجو: امین امینی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران، سال دفاع: 1391.
 • استاد مشاور صنعتی، "بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر موفقيت مديريت دانش در ستاد شركت ملي نفت ايران"، دانشجو: بهلول اسماعيلي قلات، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، سال دفاع: 1390.

 

استاد داور پایان نامه های دانشجویی:

 • استاد داور دکتری، " ارزيابي تطبيقي روند بروز بحرانها در منابع انساني: مورد مطالعه شركت ملي نفت ايران "، دانشجو: رضا خلیلی، مقطع دکتری تخصصی(PhD)، پژوهشگاه شاخص پژوه، سال دفاع: پاییز 1394.
 • استاد داور، " بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتری"، دانشجو: زینت سادات نقوی الحسینی ابیازنی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا(س)، سال دفاع: زمستان 1397.
 • استاد داور، " تأثیر ظرفیت و سیستم مدیریت دانش و نوآوری باز بر ظرفیت نوآوری، موردمطالعه: شرکتهای مستقر در مراکز رشد دانشگاه های تهران "، دانشجو: سمیه ناصری راد، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا(س)، سال دفاع: زمستان 1397.
 • استاد داور، " مدل‌سازی عوامل مؤثر بر مشارکت افراد در اقتصاد اشتراکی در ایران"، دانشجو: افسانه گلشنی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا(س)، سال دفاع: تابستان 1397.
 • استاد داور، " پذیرش فناوری اطلاعات سبز با استفاده از چارچوب تکنولوژی- سازمان- محیط در صنعت بانکداری کشور"، دانشجو: زهرا تقوی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا(س)، سال دفاع: تابستان 1397.
 • استاد داور، " ارزیابی میزان حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان امور مالیاتی"، دانشجو: فرزانه برزگر، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا(س)، سال دفاع: تابستان 1397.
 • استاد داور، " طراحی سیستم خبره جهت انتخاب استراتژی فناوری اطلاعات سبز"، دانشجو: مهسا صابریان، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا(س)، سال دفاع: تابستان 1397.

 • استاد داور، "طراحی متدولوژی مدیریت ریسک پورتفولیو"، دانشجو: سیده شراره باقریان، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف، سال دفاع: 1394. (دانلود چکیده پایان نامه)
 • استاد داور، " طراحی و پیاده‌سازی سیستم خبره فازی به منظور ارزیابی بلوغ فناوری اطلاعات سبز"، دانشجو: مریم مبینی کشه، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا(س)، سال دفاع: زمستان 1395.
 • استاد داور، " ارزیابی بلوغ فناوری اطلاعات سبز در صنعت بانکداری کشور"، دانشجو: افروز بندر، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا(س)، سال دفاع: زمستان 1395.
 • استاد داور، "سنجش، ارزیابی و بهبود مستمر استراتژی مشارکت الکترونیک وبگاه انجمن صرع ایران"، دانشجو: فاطمه مهدی پور، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1394.
 • استاد داور، "ارزیابی رفتار بازدیدکنندگان فروشگاه های خرده فروشی اینترنتی به منظور جذب مشتری"، دانشجو: عطااله امدادی ، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1394.
 • استاد داور، "ارزیابی ارزش ویژه برند در شرکت های نرم افزاری"، دانشجو: آیت حسینی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1394.
 • استاد داور، "بررسی تاثیر فناوري اطلاعات بر ادراك کلی از عدالت سازمانی و ابعاد آن "، دانشجو: منصور پاکیزه منش، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1394.
 • استاد داور، "تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر روی عملکرد سازمانی: سازمان مورد بررسی ایرانداک"، دانشجو: شقایق سلیمانی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1394.
 • استاد داور، "شناسایی، بررسی و اولویت بندی مؤلفه‌های مؤثر بر ارزیابی میزان آمادگی جهت پذیرش رایانش ابری با رویکرد منطق فازی"، دانشجو: فاطمه غفاری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1394.
 • استاد داور، "تاثیرات زیبایی شناختی وب بر رفتار مصرف کننده در محیط خرید آنلاین"، دانشجو: سعیده جهانی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1394.
 • استاد داور، "میزان تاثیرمولفه های مدیریت دانش برارتقای بهره وری سازمان"، دانشجو: فاطمه شهاب الدین، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1394.
 • استاد داور، "شناسایی الگوهای رفتاری پذیرندگان کارتهای بانکی با استفاده از تکنیک داده کاوی"، دانشجو: احسان طاعتی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1394.
 • استاد داور، "بررسی تاثير بانكداري الكترونيك بر تغيير رفتار مشتريان بانكی با استفاده از نگاشت خود سازماندهنده"، دانشجو: میثم نمازی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1394.
 • استاد داور، "شناسایی الگوهای رفتاری استفاده کننده گان درگاه های پرداخت الکترونیک با استفاده از تکنیک داده کاوی"، دانشجو: سروش مسعودی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1394.
 • استاد داور، "ارزیابی ارزش ویژه برند در شرکت های نرم افزاری؛ مطالعه موردی: شرکت چارگون"، دانشجو: آیت حسینی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1394.
 • استاد داور، "تاثیر مولفه های هوش هیجانی بر تسهیم دانش"، دانشجو: آناهیتا صفاجو، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1394.
 • استاد داور، "بخش بندی واکنش های رفتاری مشتریان در شبکه های اجتماعی"، دانشجو: فاطمه فقانی ماکرانی ، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1394.
 • استاد داور، "خوشه بندی و استخراج الگوهای تصادفات جاده ای ؛ مورد مطالعه: جاده کرج- چالوس"، دانشجو: سارا ذوالفقاری ، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1394.
 • استاد داور، "ارایه چارچوبی برای ارزیابی سیستم شناسایی پولشویی ؛ مطالعه موردی بانک ملت"، دانشجو: سید مهدی آوایی ، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1394.
 • استاد داور، "ارائه چارچوبی برای ارزیابی سیستم شناسایی پولشویی (مطالعه موردی: بانک ملت)"، دانشجو: سید مهدی آوایی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: پاییز 1394.
 • استاد داور، "بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ادراک کلی از عدالت سازمانی و ابعاد آن؛ مطالعه موردی: شرکت الکتروژن"، دانشجو: منصور پاکیزه منش، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1394.
 • استاد داور، " ارزیابی آمادگی الکترونيکی مدارس هوشمند در دولت الکترونيک"، دانشجو: زیور کمالی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان 1394.
 • استاد داور، "کاربرد تكنیک داده کاوی بر روی سنجش رضایت مشتریان فروشگاه های اینترنتی با الگوی کانو فازی (مطالعه موردی وب سایت نیازکو)"، دانشجو: فریبا دهقان ، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: پاییز 1394.
 • استاد داور، "ارزیابی نیازهای مشتریان شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت"، دانشجو: سپیده ناصری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: پاییز 1394.
 • استاد داور، "ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعاتی مدیریت ارتباط با مشتری در شركتهاي تامین کننده وسایل تشخیصی آزمایشگاهی و پزشکی بر اساس مدل اصلاح شده دلون و مك لين"، دانشجو: فریبا سبزوی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1394.
 • استاد داور، "مديريت ريزش مشتريان در بيمه عمر با استفاده از داده كاوي مورد مطالعه (شركت بيمه سامان)"، دانشجو: امیر بروفر، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1394.
 • استاد داور، " ارائه مدلی برای انتخاب ماژول های سیستم مدیریت دانش جهت جاری سازی مدیریت دانش 0.2 در سازمان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی"، دانشجو: نعیمه رام پناهی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1394.
 • استاد داور، "ارائه چارچوبي براي سنجش رضايت از خدمات معاملات برخط در بازار سرمايه با استفاده از تركيب تكنيك داده كاوي و رويكرد كانوي فازي"، دانشجو: محمود قادری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1394.
 • استاد داور، "ارائه چارچوبی جهت پیاده سازی فناوری  ارتباط میدان نزدیک (NFC)"، دانشجو: شیما اسدبیگی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1394. (دانلود چکیده پایان نامه)
 • استاد داور، "تأثير بكار گيري فناوري هاي ترغب كننده بر كاهش فشارهاي رواني در محيط كار و بهبود كارايي شغلي (مورد مطالعه يک شركت پتروشيمي در جنوب ايران)"، دانشجو: ساناز علویان قوانینی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1394.
 • استاد داور، "طراحي و پياده سازي سيستم خبره در مشاوره بيمه مسئوليت قراردادهاي نرم افزاري با رويكرد فازي : مطالعه موردي در قرارداد خريد، نصب و راه اندازي ERP شركت ملي صنايع مس ايران"، دانشجو: سودابه سیف هاشمی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1394.
 • استاد داور، "شناسايي، بررسي و اولويت بندي مولفه هاي موثر بر ارزيابي ميزان آمادگي الكترونيكي جهت پذيرش سيستم موبايل (سيار) سلامت بيمارستاني با رويكرد منطق فازي (مطالعه موردي: بيمارستان قلب شهيد رجائي)"، دانشجو: سارا دائمی عطاران، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1394. (دانلود چکیده پایان نامه)
 • استاد داور، "بررسی تاثیر محیط خارجی بر پیاده سازی مدیریت فرایند کسب و کار و عملکرد سازمان مورد مطالعه: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و ادارات فناوری محور شهرداری تهران"، دانشجو: سید حمیدرضا تولیت، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1394.
 • استاد داور، "ارائه یک مدل برای بالابردن سطح محبوبیت محتوای تبلیغات نام های تجاری در رسانه های اجتماعی آنلاین"، دانشجو: سید امیر حسین سخی جوارشک، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1394.
 • استاد داور، "ارزیابی سطح ناب بودن فناوری اطلاعات در سازمان با استفاده از رویکرد فازی"، دانشجو: آزاده برادران، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1394. (دانلود چکیده پایان نامه)
 • استاد داور، "ارائه مدلهای ترکیبی برای پیش بینی رویگردانی مشتریان با بهره گیری از رویکردهای تجمیعی"، دانشجو: مجتبی شریفیان، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1394.
 • استاد داور، "همراستایی استراتژی های فناوری اطلاعات و استراتژی های تعاملی کسب وکار"، دانشجو: پریناز مرادی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1394. (دانلود چکیده پایان نامه)
 • استاد داور، "ارزیابی آمادگی و قابلیت سازمانی براي استقرار موفق هوش رقابتی"، دانشجو: المیرا صفاری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1394. (دانلود چکیده پایان نامه)
 • استاد داور، "تاثیر رویکرد فرآیندگرایی بر موفقیت سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان"، دانشجو: جاوید میلانی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: تابستان 1394. (دانلود چکیده پایان نامه)
 • استاد داور، "عوامل موثر بر پذیرش رمز یکبار مصرف OTP توسط مشتریان، مطالعه موردی: بانک اقتصاد نوین"، دانشجو: ساغر پویان شاد، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: 1393. (دانلود چکیده پایان نامه)
 • استاد داور، "بررسی و ارزیابی فناوری اطلاعات سبز با رویکرد AHP فازی؛ مطالعه موردی: شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات آریان"، دانشجو: افشین خلیلی سامانی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: 1393. (دانلود چکیده پایان نامه)
 • استاد داور، "مدلسازی شبکه بازیافت محصولات الکترونیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه"، دانشجو: امیرحسین تقی نژاد، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: 1393. (دانلود چکیده پایان نامه)
 • استاد داور، "شناسایی الگوها و خوشه بندی ایستگاه های  اندازه گیری دریایی با استفاده از تکنیک داده کاوی"، دانشجو: فرناز غیاثی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: 1393. (دانلود چکیده پایان نامه)
 • استاد داور، "تبیین و سنجش مولفه های مدیریت ریسک امنیت اطلاعات جهت پیاده سازی در سیستم بانکی"، دانشجو: مریم نظافت بخش، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: 1393. (دانلود چکیده پایان نامه)
 • استاد داور، "طراحی سیستم خبره فازی به منظور تعیین میزان ناب بودن فناوری اطلاعات در سازمان"، دانشجو: حامد محبتی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: 1393. (دانلود چکیده پایان نامه)
 • استاد داور، "بررسی و سنجش مولفه های موثر فناوری اطلاعات در بهبود مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد منطق فازی"، دانشجو: بنفشه عطاآفرین، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: 1393. (دانلود چکیده پایان نامه)
 • استاد داور، "ارزیابی عملکرد دستگاه های خودپرداز با رویکرد تحلیل پوششی داده ها؛ مطالعه موردی: بانک سپه تهران"، دانشجو: آزاده کریمی صفت، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: 1393. (دانلود چکیده پایان نامه)
 • استاد داور، "ارائه مدلي براي سنجشِ امادگي سازمان جهت پياده سازي شبكه اجتماعي سازماني"، دانشجو: حمیدرضا علی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: 1393. (دانلود چکیده پایان نامه)

تمامی حقوق این سایت برای دکتر روح الله تولایی© محفوظ است