-

جزوه آموزشی درس سیستم های اطلاعات مدیریت

نام درس: سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)
تعداد واحد: 3 واحد
ویرایش: نسخه شماره 3 مورخ زمستان 1394
منبع: پایگاه دانشگاهی دکتر روح اله تولایی http://faculties.sbu.ac.ir/~tavallaei

دریافت کلیه فصل های جزوه آموزشی:

* فصل اول: ظهور عصر دانش و اطلاعات (لینک کمکی دانلود رایگان فصل اول جزوه)

* فصل دوم: مفاهیم کلیدی داده و سیستم های اطلاعاتی (لینک کمکی دانلود رایگان فصل دوم جزوه)

* فصل سوم: ارتباط سازمان با سیستم های اطلاعاتی (لینک کمکی دانلود رایگان فصل سوم جزوه)

* فصل چهارم: انواع سیستم های اطلاعاتی در سازمان (لینک کمکی دانلود رایگان فصل چهارم جزوه)

* فصل پنجم: یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی (لینک کمکی دانلود رایگان فصل پنجم جزوه)

* فصل ششم: ایجاد کسب و کار الکترونیک (لینک کمکی دانلود رایگان فصل ششم جزوه)


* لینک جزوه آموزشی سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) پیشرفته

تمامی حقوق این سایت برای دکتر روح الله تولایی© محفوظ است