-

جزوه آموزشی درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

نام درس: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
مقطع: کارشناسی
تعداد واحد: 3 واحد
ویرایش: نسخه شماره 2 مورخ زمستان 1393
منبع: پایگاه دانشگاهی دکتر روح اله تولایی http://faculties.sbu.ac.ir/~tavallaei

دریافت کلیه فصل های جزوه آموزشی:

* فصل اول: آشنایی با مفاهیم رشد، توسعه و پیشرفت اقتصادی (لینک کمکی دانلود رایگان فصل اول جزوه)

* فصل دوم: اندازه گیری رشد و توسعه اقتصادی (لینک کمکی دانلود رایگان فصل دوم جزوه)

* فصل سوم: خصوصیات مشترک و غیرمشترک کشورهای درحال گذار (لینک کمکی دانلود رایگان فصل سوم جزوه)

* فصل چهارم: نقش فرهنگ و نهادها در توسعه اقتصادی (لینک کمکی دانلود رایگان فصل چهارم جزوه)

* فصل پنجم: دیدگاه ها و الگوهای مهم در توسعه اقتصادی (لینک کمکی دانلود رایگان فصل پنجم جزوه)

* فصل ششم: مقدمه ای بر الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت (لینک کمکی دانلود رایگان فصل ششم جزوه)

 

تمامی حقوق این سایت برای دکتر روح الله تولایی© محفوظ است