-

جزوه آموزشی درس مبانی فلسفی مدیریت از دیدگاه اسلام

نام درس: مبانی فلسفی مدیریت از دیدگاه اسلام
مقطع: دکتری تخصصی PhD
تعداد واحد: 2 واحد
ویرایش: نسخه شماره سه، مورخ زمستان 1399
منبع: پایگاه دانشگاهی دکتر روح اله تولایی http://faculties.sbu.ac.ir/~tavallaei

دریافت کلیه فصل های جزوه آموزشی:

* فصل اول جزوه دکتری: تبیین مفاهیم و نسبتهای علم و دین  (لینک کمکی دانلود رایگان فصل اول جزوه)

* فصل دوم جزوه دکتری: مبانی و مفاهیم اساسی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما)  (لینک کمکی دانلود رایگان فصل دوم جزوه)

* فصل سوم جزوه دکتری: مبانی معرفت شناسی علم مدیریت از دیدگاه اسلام  (لینک کمکی دانلود رایگان فصل سوم جزوه)

 * فصل چهارم جزوه دکتری: مبانی هستی شناسی علم مدیریت از دیدگاه اسلام (لینک کمکی دانلود رایگان فصل چهارم جزوه)

 * فصل پنجم جزوه دکتری: مبانی انسان شناسی علم مدیریت از دیدگاه اسلام (لینک کمکی دانلود رایگان فصل پنجم جزوه)

  * فصل ششم جزوه دکتری: نظریه رشد استاد شهید مطهری در مدیریت (لینک کمکی دانلود رایگان فصل ششم جزوه)

 

 * پیوستها:

1- دانلود فهرست و مقدمات کتاب نقشه جامع مدیریت اسلامی (ویرایش ششم) (دانلود رایگان پیوست اول)

تمامی حقوق این سایت برای دکتر روح الله تولایی© محفوظ است