-

جزوه آموزشی درس مدیریت توسعه

نام درس: مدیریت توسعه
مقطع: کارشناسی
تعداد واحد: 3 واحد
ویرایش: نسخه شماره 1 مورخ زمستان 1393
منبع: پایگاه دانشگاهی دکتر روح اله تولایی http://faculties.sbu.ac.ir/~tavallaei

دریافت کلیه فصل های جزوه آموزشی:

* فصل اول: مفاهيم اصلی مدیریت توسعه (لینک کمکی دانلود رایگان فصل اول جزوه)

 * فصل دوم: تحول سازمانی، به مثابه استراتژی توسعه (لینک کمکی دانلود رایگان فصل دوم جزوه)

  * فصل سوم: استراتژی های تحول سازمانی (لینک کمکی دانلود رایگان فصل سوم جزوه)

 * فصل چهارم: الگوهای اقتضایی توسعه در سازمانها (لینک کمکی دانلود رایگان فصل چهارم جزوه)

 

تمامی حقوق این سایت برای دکتر روح الله تولایی© محفوظ است