-

جزوه آموزشی درس تجزیه و تحلیل سیستمها

نام درس: فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
مقطع: کارشناسی
تعداد واحد: 3 واحد
ویرایش: نسخه شماره 2 مورخ زمستان 1394
منبع: پایگاه دانشگاهی دکتر روح اله تولایی http://faculties.sbu.ac.ir/~tavallaei

دریافت کلیه فصل های جزوه آموزشی:

* فصل اول: تاریخچه سیستم و تفکر سیستمی (لینک کمکی دانلود رایگان فصل اول جزوه)

* فصل دوم: تعریف سیستم و عناصر آن (لینک کمکی دانلود رایگان فصل دوم جزوه)

* فصل سوم: انواع طبقه بندی سیستم ها (لینک کمکی دانلود رایگان فصل سوم جزوه)

* فصل چهارم: فرایند تجزیه و تحلیل سیستم ها (لینک کمکی دانلود رایگان فصل چهارم جزوه)

* فصل پنجم: طراحی و برنامه ریزی سیستم ها (لینک کمکی دانلود رایگان فصل پنجم جزوه)

* فصل ششم: فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها (لینک کمکی دانلود رایگان فصل ششم جزوه)

 * فصل هفتم: آموزش نرم افزار مدیریت پروژه MSP (لینک کمکی دانلود رایگان فصل هفتم جزوه)

 

تمامی حقوق این سایت برای دکتر روح الله تولایی© محفوظ است