-

گالری تصاویر سال 1395

گالری تصاویر سال 1395

                                     

 موضوع: 
سخنرانی در سومین سمینار تخصصی ملی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما)

 مکان:
مشهد مقدس،
سالن همایش های
هتل مدینه الرضا(ع)

 

 

                                     

 موضوع: 
استقبال از پرفسور داوید واندولد، رئیس مرکز بین المللی آلیانس فرانسز شهر نیس فرانسه

 مکان:
سالن ابوریحان
مرکز همایشهای بین المللی
دانشگاه شهید بهشتی

 

 

                                     

 موضوع: 
دانشجویان خارجی
دانشگاه شهید بهشتی

 مکان:
دانشکدده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی

 

                                     

 موضوع: 
دانشجویان دوره دوم
کارشناسی ارشد
رشته مدیریت تکنولوژی
(ورودی 1395)

 مکان:
تهران،
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی

                                     

 موضوع: 
دانشجویان کارشناسی ارشد
رشته مدیریت صنعتی
(ورودی 1395)

 مکان:
تهران،
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی

 

                                     

 موضوع: 
جلسه دفاع پایان نامه آقای هادی خالقیان
(از سمت راست: خانم دکتر بیاناتی، آقای دکتر امیرخانی، آقای دکتر تولایی، هادی خالقیان)

 مکان:
تهران، واحد الکترونیکی
دانشگاه آزاد اسلامی

 

                                     

 موضوع: 
بهار طبیعت
(از سمت راست: دکتر سجاد شکوهیار و دکتر روح اله تولایی)

 مکان:
تهران، ورودی
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی

 

                                     

 موضوع: 
دانشجویان دوره اول
کارشناسی ارشد
رشته مدیریت تکنولوژی
(ورودی 1394)

 مکان:
تهران،
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی

     

تمامی حقوق این سایت برای دکتر روح الله تولایی© محفوظ است