-

گالری تصاویر سال 1394

گالری تصاویر سال 1394

                                     

 موضوع: 
اساتید دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)

 مکان:
تهران، محوطه ی
دانشگاه امام صادق (ع)

 

                                     

 موضوع: 
سخنرانی در هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

 مکان:
تهران، مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران

 

 

                                     

 موضوع: 
دانشجویان دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات ورودی 1393 دانشگاه آزاد اسلامی

 مکان:
تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

 

 

                                     

 موضوع: 
بازدید اساتید دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

 مکان:
تهران، باغ بهشت

  

                                     

 موضوع: 
مراسم افتتاحیه دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

 مکان:
مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

  

                                     

 موضوع: 
دانشجویان درس تجزیه و تحلیل سیستمها، نیمسال دوم 94-93

 مکان:
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
دانشگاه امام صادق علیه السلام.

  

                                     

 موضوع: 
سومین جلسه کمیته علمی کنفرانس ملی آینده پژوهی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

 مکان:
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی.

 

                                     

 موضوع: 
دانشجویان گروه مدیریت صنعتی وردی93،
درس سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته

 مکان:
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی.

 

                                     

 موضوع: 
دانشجویان درس سیستمهای اطلاعاتی مدیریت، نیمسال دوم 94-93

 مکان:
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی.

 

                                     

 موضوع: 
دانشجویان درس مدیریت توسعه، نیمسال دوم 94-93

 مکان:
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی.

 

تمامی حقوق این سایت برای دکتر روح الله تولایی© محفوظ است