پایگاه دانشگاهی دکتر روح الله تولایی
  مجموعه مقالات مکتب شهید سلیمانی
  دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
  دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
  اعضای هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری
  کتابخانه دانشکده مدیریت و حسابداری

  تمامی حقوق این سایت برای دکتر روح الله تولایی© محفوظ است