پایگاه دانشگاهی دکتر روح الله تولایی
مجموعه مقالات مکتب شهید سلیمانی
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
اعضای هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری
کتابخانه دانشکده مدیریت و حسابداری

تمامی حقوق این سایت برای دکتر روح الله تولایی© محفوظ است