معرفی کتاب چگونه تا کنیم؟ بازوهای مکانیکی، اریگامی و چندوجهی ها از دید ریاضی

مولف: ژورف او رورک

مترجمان: مریم طهماسبی مونا نبیعی

انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 1392

 

در این کتاب با زبان ساده 9 موضوع جالب هندسی که به تا زدن و باز کردن تا مربوط هستند، ارائه شده است. نثر کتاب بسیار روان و ساده است. این کتاب به دلیل موضوع جالب و بیان ساده و روان به عنوان کتاب مرجع مسابقه کلاغ ها در سال 92 انتخاب و با همکاری اعضای انجمن علمی ریاضی دانشگاه شهید بهشتی ترجمه شد.

 
 

آخرین تصاویر

شما اینجا هستید: Home کتاب چگونه تا کنیم