نرم افزار ریاضی 1

1- کار کلاسی اول: آشنایی با نرم افزار - هفته اول و دوم [pdf]

2- کار کلاسی سوم: اعداد مختلط [pdf]
3- کار کلاسی چهارم : حد[pdf]

 4- کار کلاسی پنجم - حد (2) [pdf]

5- کار کلاسی ششم - مشتق (1)  [pdf]

6- کار کلاسی هفتم - مشتق (2) [pdf]

7- کار کلاسی هشتم: کار کلاسی تابعهای متعالی و هیپربولیک [pdf]

8- کلاس فوق العاده نرم افزار ریاضی 1 روز چهارشنبه 24 آذر ساعت 12:30 الی 14:30 در سایت مرکزی برگزار می شود.

9- کار کلاسی نهم - انتگرال (1) [pdf]

10- کار کلاسی دهم: انتگرال (2) [pdf]

11- نمونه سوال امتحان عملی پایان ترم سالهای قبل pdf 

12-نمونه سوال امتحان کتبی سالهای قبل [pdf]

منابع

1- کتاب maple برای ریاضی عمومی 1- نوشته مریم طهماسبی و کوروش پرند

2- جزوه های کلاسی

 
 

آخرین تصاویر

شما اینجا هستید: Home درس ها درس های ترم جاری نرم افزار ریاضی 1