روز/ساعت 8-10 10-12 13-15 15-17
شنبه امور اجرایی امور اجرایی امور اجرایی مشاوره و رفع اشکال دانشجویان
یکشنبه  امور اجرایی امور اجرایی امور اجرایی مشاوره و رفع اشکال دانشجویان
دوشنبه هندسه محاسباتی (ارشد) امور اجرایی شورای پردیس  
سه شنبه هندسه محاسباتی(ارشد) امور اجرایی امور اجرایی مشاوره و رفع اشکال دانشجویان
چهارشنبه امور اجرایی مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق  

دانشجویان عزیز، لطفاً برای مشاوره و رفع اشکال از قبل با ایمیل وقت بگیرید تا بتوانم با دقت و در زمان تعین شده پاسخگوی شما باشم.

 
 

آخرین تصاویر

شما اینجا هستید: Home برنامه هفتگی