سوابق تدریس

1. آئين دادرسي مدني 1 (كارشناسي) 2. حقوق مدني 2*اموال ومالكيت * (كارشناسي) 3. حقوق مدني 5 *خانواده* (كارشناسي) - ...

بیشتر

سوابق تحصیلی

دکتری حقوق خصوصی – دانشگاه رن فرانسه
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی – دانشکده حقوق دانشگاه تهران

بیشتر

سوابق کاری

همکاری از سال 1364 تا 1367 با دانشگاه علوم قضایی دادگستری و تدریس دروس مختلف حقوق مدنی در این دانشگاه...

بیشتر

سوابق پژوهش

سوابق پژوهش

دو سال همکاری با موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، دو سال همکاری با موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

بیشتر

در خصوص دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

در این بخش به تاریخچه مختصری از دانشکده حقوق می پردازیم

در سال 1345 دانشگاه ملي (شهيد بهشتي) به منظور توسعه در رشته هاي مختلف علوم و بسط دانش با تاسيس دو رشته فوق ليسانس حقوق جزا و مشاوران اداري گام موثر ديگري در جهت گسترش و تعميم فعاليت هاي آموزشي کشور برداشت . تعداد پذيرفته شد گان رشته هاي مذکور در اولين سال تاسيس 174 نفر بود. در اولين سال 47-1346 شوراي مرکزي دانشگاه ها با تاسيس دوره کارشناسي حقوق موافقت نمود و متعاقب آن 123 دانشجو از بين کليه داوطلبان براي سال اول پذيرفته شدند و در همان سال وزارت علوم و آموزش عالي وقت موافقت ...

بیشتر

همایشها

مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

تاثير مباني تفسير قراردادهاي تجاري بين المللي بر نظام حقوق قرارداد هاي داخلي ايران .

چالشهاي تجارت بين الملل در نظام حقوقي ايران - 1393 | بیشتر |