دگردیسی وب

جدول زیر لیست وب سایت هایی است که در سال 2006 جز پر لینک گیرنده ترین وب سایت های زمان خودشون بوده اند. جدول از این مقاله است که در دورانی که دانشجوی ارشد بودم نوشتیم.

به جز برخی از سایت های خبری بقیه لینک ها مرده اند!

links

 

واقعا app ها دارند وب رو می بلعند؟