وبگاه سعید نجات زادگان
  • آثار,نرم افزار 12 نوامبر 2017
    نرم افزار حسابگر دادپرداز

    نرم افزار حسابگر داد پرداز در راستای ایجاد سهولت ، افزایش سرعت و بالا بردن دقت در محاسبات حقوقی تهیه شده و قادر است با امکانات فوق العاده ی خود ، این محاسبات را به سهولت به انجام رساند.