پدیده‌های بحرانی ۱۵۰ سال پس از چارلز دلاتور

پدیده‌های بحرانی ۱۵۰ سال قبل توسط چارلز کاگنیارد دلاتور در ۱۸۲۲ کشف شدند. به سبب این سالگرد، مفهوم و تاریخ اولیهٔ کشف او را بررسی کرده‌ایم و سپس با طرح مختصر تاریخ پدیده‌های بحرانی مسیر رشد و توسعه آن تا به امروز را دنبال می‌کنیم. [arXiv:0905.1886 [physics.hist-ph

مطالعه بیشتر

ترافیک

ترافیک یکی از معضلات کلان شهرها می‌باشد که جامعه امروزی با آن درگیر است. تاکنون روش‌های مختلفی برای شناخت این پدیده و در راستای بهبود بخشیدن به جریان‌های ترافیکی ارائه شده است. در این پایان‌نامه ما ترافیک را با استفاده از مدل تراوش مورد مطالعه قرار خواهیم داد. با بررسی ترافیک در شهر پاریس متوجه می‌شویم که ترافیک‌های شکل گرفته در بعدازظهر روزهای کاری و روزهای تعطیل، رفتاری مشابه و نزدیک به تراوش تصادفی را از خود نشان می‌دهند. این در حالی است که ترافیک شکل گرفته در صبح روزهای کاری دارای ساختار بوده و با تراوش تصادفی تفاوت دارد. در این حالت بازدهی در بیشینه ظرفیت خود قرار ندارد. در انتها به بررسی مدل تراوش بر روی ترافیک لس‌آنجلس می‌پردازیم. در این شهر ترافیک در صبح و بعد از ظهر روزهای کاری رفتار مشابه ولی متفاوت با تراوش تصادفی را از خود بروز می‌دهد.

مطالعه بیشتر

نظریه تراوش

ویکی‌پدیا: علت نامگذاری نظریه تراوش و سرآغاز آن این سؤال است، فرض کنید مایعی در بالای جسمی منفذدار ریخته شده‌است، آیا می‌تواند با گذر از منافذ این جسم خود را به سطح پایینی آن برساند؟ این سؤال که در دنیای واقعی و فیزیک مطرح می‌شود در ریاضیات به صورت شبکهٔ…

مطالعه بیشتر